Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia 2016

Szanowni Czytelnicy, spieszymy donieść, że książka wydana nakładem Wydawnictwa Więź oraz Wydawnictwa UKSW Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa autorstwa prof. Piotra Mitznera została nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują członkowie Kapituły Nagrody. Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką".

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone 14 września 2016 roku.

Więcej nt. konkursu można przeczytać TUTAJ.

Czytaj dalej

Aktualne wideo na naszym kanale YouTube

Zapraszamy do obejrzenia nowego materiału wideo wyprodukowanego przez PANDA TV oraz Wydawnictwo UKSW. W dzisiejszej odsłonie prezentujemy film (3'18") pod tytułem:

Kompetencje w mobilnym świecie. Czym są?

Studenci UKSW opowiadają, czym ich zdaniem jest kompetancja, a także kompetencja we współczesnym mobilnym świecie. Następnie głos zabiera autor książki Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej dr Rafał Wiśniewski z Instytutu Socjologii UKSW.

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na

Czytaj dalej

Wideorelacja z Warszawskich Targów Książki

Zapraszamy do obejrzenia minutowej relacji z minionych Warszawskich Targów Książki, które odbyły się na PGE Narodowym w dniach 19-22 maja br.

Za przygotowanie relacji dziękujemy PANDA TV.

Czytaj dalej

Zbliża się długi weekend

Tutaj możesz zamówić: TOM I oraz TOM II.

Czytaj dalej

Poetycko o trwaniu i wieczności w warszawskiej Retrospekcja Cafe

(foto. B. Grygo/ Wyd. UKSW)

W poniedziałek 23 maja w Retrospekcja Cafe na warszawskim Powiślu odbył się wieczór poświęcony liryce pod tytułem: O (nie)zbyteczności poezji. W dyskusji udział wzięli Wojciech Kaliszewski (IBL PAN), Krzysztof Koehler (UKSW), Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW) oraz Magdalena Partyka (UKSW). Podziemia dawnego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Bednarskiej 28/30 rozświetlił blask świec. Dyskusja z udziałem publiczności przeplatana była wierszami Bernadetty Kuczery-Chachulskiej z tomu jeszcze bardziej na pewno, wydanego nakładem Wydawnictwa UKSW. Trwanie i wieczność, precyzja i lapidarność w doborze słów tworzących strukturę każdego z prezentowanych wierszy – te zagadnienia przewijały się w debacie najczęściej. Zbiór poezji Bernadetty Kuczery-Chachulskiej jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej poetycka#bielany. Konkluzją spotkania niech będą słowa Autorki: „ja bym z tytułu spotkania usunęła nawias”, z czym zarówno goście, jak i prelegenci zgodzili się w pełni. Poezja – materia wymagająca i wciąż przez wielu niedoceniana – jest swoistym trwaniem, na przekór wszelkim zawirowaniom, zmianom i upływowi czasu. Przytoczmy na zakończenie jeden z wierszy z tomiku jeszcze bardziej na pewno:

trwanie słów

to właśnie jest

poezja

wbrew nurtowi

języka

który zmierza

(B. Kuczera-Chachulska, jeszcze bardziej na pewno, s. 36)

Warto sięgnąć po kolejne, by przekonać się o „niezbyteczności” poezji.

Czytaj dalej

Zbyteczna czy niezbyteczna? Oto jest pytanie!

Tak na deser po Warszawskich Targach Książki... mniam!

Czytaj dalej

© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach