Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Spotkanie wolontariuszy dot. Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Targi Książki Historycznej czas zacząć...

Debata i promocja książki Vademecum kultury politycznej

Gala kończąca konkurs Książka historyczna roku 2015

W piątek 13 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej dyplom nominacyjny za książkę wydaną nakładem naszego Wydawnictwa pt. Biskup negocjator Zygmunt Choromański odebrał autor ks. dr Maciej Smoliński. Pierwsze miejsce w 8. edycji konkursu na Książkę historyczną roku 2015 otrzymała praca Kazimierza Krajewskiego Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945.

(Fot. Elżbieta Sobczak) Ks. dr Maciej G. Smoliński po wręczeniu nominacji w siedzibie TVP.

W głosowaniu internetowym książka zdobyła ponad 1200 głosów, za które serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej

Zbliżają się Targi Wydawców Katolickich w Lublinie

Zapraszamy do stoiska nr 30 - Wydawnictwo UKSW będzie dostępne z ofertą książek teologicznych - tradycyjnie z rabatem! Poza tym oferty ponad 30. wydawnictw katolickich w Collegium Jana Pawła II KUL już od czwartku 19 listopada od godz. 9.00.

Czytaj dalej

© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach