Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach

Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach

Monografia prezentuje chrześcijańską koncepcję małżeństwa i rodziny w kontekście wyzwań kulturowych pierwszych trzech wieków, kiedy to chrześcijanie musieli stawiać czoło wielu zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym.

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Strony Joanny Pollakówny

Strony Joanny Pollakówny

Zawarte w tomie artykuły dotyczące wierszy Pollakówny potwierdzają poczucie rangi tej poezji, jakie niektórzy przynajmniej krytycy i czytelnicy mieli od czasu publikacji pierwszych jej tomików.

Między pamięcią a projektem przyszłości

Między pamięcią a projektem przyszłości

Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918.

Matkobójcy

Matkobójcy

Pośród zachowanej spuścizny Eurypidesa aż trzy dramaty eksplicytnie podejmują temat dokonanego przez Orestesa aktu pomsty: dramatyzację samego matkobójstwa przedstawia Elektra, Orestes natomiast i Ifigenia w Taurydzie ukazują konsekwencje nakazanej przez bogów (i mitologiczną tradycję) zbrodni.

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Rozmowa rozwija się naturalnie, od pytania o lektury, zawodowe i osobiste, jakie początkująca badaczka literatury, patrząc z nieco odmiennej perspektywy, z zaciekawieniem stawia Pani Profesor. To punkt wyjścia do dialogu o książkach i ludziach, o radości i pożytkach z czytania, o najnowszej historii Polski, tworzeniu i osiągnięciach zespołów badawczych podejmujących refleksję nad literaturą.

Polska i Włochy w dialogu kultur

Polska i Włochy w dialogu kultur

Znaczenie dla kultury polskiej relacji z Włochami jest niepodważalne: to nasz związek przez Kościół, to związki jagiellońskie, to przejęcie wzoru formacji humanistyczno-renesansowej, to związki w zmaganiach o niepodległość narodową XIX i XX wieku.

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Autor proponuje metodę filozoficzną pozwalającą na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu, jakim są prawa człowieka z zasadami działalności gospodarczej.

Historia sztuki: między teorią a praktyką

Historia sztuki: między teorią a praktyką

Publikacja została pomyślana jako zbiór artykułów pisanych przez dwie grupy autorów. Pierwszą stanowią osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, ochrony zabytków, nierzadko posiadające duże doświadczenie pedagogiczne, a także absolwenci studiów podyplomowych. Ich publikacje mają charakter ściśle naukowy. Druga grupa autorów to studenci relacjonujący swoje doświadczenia zdobyte w ramach zajęć ćwiczeniowych, a ich prace mają charakter głównie sprawozdawczy i poglądowy.

Wakacyjne last minute

Nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia 2016

Szanowni Czytelnicy, spieszymy donieść, że książka wydana nakładem Wydawnictwa Więź oraz Wydawnictwa UKSW Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa autorstwa prof. Piotra Mitznera została nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia, przyznawanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują członkowie Kapituły Nagrody. Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką".

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone 14 września 2016 roku.

Więcej nt. konkursu można przeczytać TUTAJ.

Czytaj dalej

Aktualne wideo na naszym kanale YouTube

Zapraszamy do obejrzenia nowego materiału wideo wyprodukowanego przez PANDA TV oraz Wydawnictwo UKSW. W dzisiejszej odsłonie prezentujemy film (3'18") pod tytułem:

Kompetencje w mobilnym świecie. Czym są?

Studenci UKSW opowiadają, czym ich zdaniem jest kompetancja, a także kompetencja we współczesnym mobilnym świecie. Następnie głos zabiera autor książki Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej dr Rafał Wiśniewski z Instytutu Socjologii UKSW.

Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na

Czytaj dalej

Wideorelacja z Warszawskich Targów Książki

Zapraszamy do obejrzenia minutowej relacji z minionych Warszawskich Targów Książki, które odbyły się na PGE Narodowym w dniach 19-22 maja br.

Za przygotowanie relacji dziękujemy PANDA TV.

Czytaj dalej

Zbliża się długi weekend

Tutaj możesz zamówić: TOM I oraz TOM II.

Czytaj dalej

Poetycko o trwaniu i wieczności w warszawskiej Retrospekcja Cafe

(foto. B. Grygo/ Wyd. UKSW)

W poniedziałek 23 maja w Retrospekcja Cafe na warszawskim Powiślu odbył się wieczór poświęcony liryce pod tytułem: O (nie)zbyteczności poezji. W dyskusji udział wzięli Wojciech Kaliszewski (IBL PAN), Krzysztof Koehler (UKSW), Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW) oraz Magdalena Partyka (UKSW). Podziemia dawnego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Bednarskiej 28/30 rozświetlił blask świec. Dyskusja z udziałem publiczności przeplatana była wierszami Bernadetty Kuczery-Chachulskiej z tomu jeszcze bardziej na pewno, wydanego nakładem Wydawnictwa UKSW. Trwanie i wieczność, precyzja i lapidarność w doborze słów tworzących strukturę każdego z prezentowanych wierszy – te zagadnienia przewijały się w debacie najczęściej. Zbiór poezji Bernadetty Kuczery-Chachulskiej jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej poetycka#bielany. Konkluzją spotkania niech będą słowa Autorki: „ja bym z tytułu spotkania usunęła nawias”, z czym zarówno goście, jak i prelegenci zgodzili się w pełni. Poezja – materia wymagająca i wciąż przez wielu niedoceniana – jest swoistym trwaniem, na przekór wszelkim zawirowaniom, zmianom i upływowi czasu. Przytoczmy na zakończenie jeden z wierszy z tomiku jeszcze bardziej na pewno:

trwanie słów

to właśnie jest

poezja

wbrew nurtowi

języka

który zmierza

(B. Kuczera-Chachulska, jeszcze bardziej na pewno, s. 36)

Warto sięgnąć po kolejne, by przekonać się o „niezbyteczności” poezji.

Czytaj dalej

© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach