Spotkanie promocyjne 23 października 2018

Już we wtorek, 23 października, Barbara Świtalska-Starzeńska opowie o życiu i działalności Andrzeja Niemojewskiego. Spotkanie w Centrum Edukacyjnym IPN - Przystanek Historia o godzinie 18.00.

Zapraszamy do głosowania w konkursie "Książka Historyczna Roku".

Czytaj dalej

Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

25.00zł

(opr.) Dariusz Góra-Szopiński

_______________________

Niewielkich rozmiarów traktat filozoficzno-polityczny, po raz pierwszy udostępniany polskiemu czytelnikowi po sześćdziesięciu latach od publikacji oryginału. Wybitny francuski filozof oddaje hołd potencjałowi cywilizacji amerykańskiej, zapraszając do refleksji nad podstawami urządzania spraw publicznych po obu stronach Atlantyku.Czytaj dalej

25.00zł

Wojciech Halicki, Syberia Zachodnia

40.00zł

Podtytuł: Środowisko naturalne, jego tajemnice, bogactwo i różnorodność

Książka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat podstawowych elementów środowiska zachodniej części Syberii. Najpierw przedstawia tereny podmokłe, które zajmują największą część tego obszaru na tle geologicznej historii formowania się Niziny Zachodniosyberyjskiej. Następnie omawia lasy, które stanowią tzw. Tajgę Zachodniosyberyjską. W tej części podejmuje również zagadnienia klimatu oraz gleb występujących na całym obszarze Syberii Zachodniej. Kolejna część prezentuje poszczególne aspekty rolniczego wykorzystania gruntów rolnych i ich znaczenie w aktualnym i przyszłym światowym bilansie gleb wykorzystywanych rolniczo. Ostatnia część zajmuje się specyfiką wód powierzchniowych zarówno północnej, jak i środkowej oraz południowej części Syberii Zachodniej.Czytaj dalej

40.00zł

Nominacja w 11 edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" o nagrodę im. Oskara Haleckiego

                                                             

Nasza książka otrzymała nominację w kategorii "najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku" w konkursie organizowanym przez Telewizję Polską SA, Polskie Radio SA, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Zachęcamy do głosowania na http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/glosowanie

Wkrótce promocyjne spotkanie autorskie w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia

Czytaj dalej

Spotkanie autorskie w dniu 19 września 2018

 

Podczas spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Woj. Mazowieckiego Łukasz Lubryczyński i Karolina Wanda Gańko przedstawili drugie wydanie "Dorożkarstwa warszawskiego w XIX wieku".

Obecna edycja powstała przy wsparciu Poczty Polskiej S.A. oraz PKO BP.

   Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość