DLA AUTORÓW

Każde zgłoszenie do planu wydawniczego powinno zawierać następujące informacje:

  • autor,
  • tytuł,
  • objętość w  arkuszach (1 arkusz wydawniczy = 40 000 znaków),
  • rodzaj publikacji,
  • ewentualne źródło finansowania,
  • podpis i pieczęć dziekana odpowiedniego wydziału

Przy zgłaszaniu publikacji na rok 2018 obowiązują zasady konkursowe, zgodnie z Uchwałą nr 108 Senatu UKSW (szczegóły poniżej). Autor/Redaktor naukowy dostarcza wersję elektroniczną wraz z wydrukiem pracy oraz listą proponowanych recenzentów.

PLIKI DO POBRANIA

                                             

 

                                                

                            zasady konkursu                     oświadczenie do digitarium