wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Studia nad Rodziną 2(35)/2014

9.00zł
SKU: 1065

U. Bejma, Aktywizacja osób starszych. Wybrane zagadnienia
S. Biały, Gender mainstraeming jako paradygmat równościowy mężczyzn, kobiet i rodziny
J. Czechowski, Rodzic przyjacielem swojego dziecka – aspekt wychowawczy
K. Ćwirynkało, A. Żyta, Droga do radości i satysfakcji z macierzyństwa matek dziecka z zespołem Downa. Raport z badań
L. Dakowicz, A. Dakowicz, Wychowanie do życia w rodzinie – wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia
A. Fidelus, Sytuacja rodzinna osób powracających z zakładów karnych – ujęcie fenomenologiczne
D. Gizicka, D. Szczygielski, „i nie opuszczę Cię aż do śmierci” – magiczne słowa czy realna wartość? Rozwód w opinii młodzieży
J. Goleń, Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych
A. Jagusiak, Literackie aspekty ewangelicznych opisów znalezenia pustego grobu (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11)
B. Lelonek-Kuleta, Ku dojrzałej osobowości – oddziaływania rodzinne i środowiskowe warunkujące prawidłowy rozwój człowieka w świetle Teorii Dezintegracjii Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
K. Lewandowski, Teoria rozwoju poznawczego J. S. Brunera wobec rzeczywistości XXI wieku. Refleksje i hipotezy
E. Mazurek, Andragogika wobec problemów rodziny. Rodzina jako środowisko uczenia się człowieka dorosłego
A. Procajło-Maj, Rodzina w kontekście czasu wolnego – zadanie wychowawcze
M. Przybysz-Zaremba, Ryzykowne zachowania młodzieży jako implikacja dekompozycyjnych oddziaływań środowiska rodzinnego – wybrane konteksty i eksploracje
A. Regulska, Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców w zadaniach asystenta rodziny

A. Skreczko, L. Dakowicz, M. Halicka, Wychowanie dzieci w rodzinach białostockich – kontynuacja tradycji czy zmiana?
S. Tykarski, Zasadność stosowania psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim w procesie terapeutycznym osób dorosłych wychowujących się z deficytem ojca
A. Zbierzchowska, M. Karczmarzyk, Wizerunek ojca i dziecka w neomediach – analiza wybranych, polskich forów internetowych dla rodziców
A. Zwoliński, Między marzeniem a planem. Nowoczesna technika a człowiek
II. RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Stara cena: 18 zł

Cena: 9.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach