Sąd nad Jezusem

Pager item text: 
sąd nad

Autorka przedstawia temat sądu nad Jezusem w ikonografii w szerokim kontekście kulturowym. Na przykładach plastyki i w odniesieniu do literatury z epoki, omawia zmiany, jakim podlegał przekaz ideowy obrazów w kolejnych wiekach. Badaczka ukazuje, w jaki sposób dzieła sztuki wykorzystywano do szerzenia antyżydowskiej ideologii.

Objętość: s. 350

Format: B-5

Oprawa: twarda

ISBN UKSW 978-83-8090-429-3

Rok wydania: 2018

Cena: 47.00

SZUKAJ W TEOLOGII