The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

Pager item text: 
The biblical

Publikacja przybliża ideę Bożego miłosierdzia zawartą w Piśmie Świętym, a następnie wyjaśnianą w Kościele przez wielkich teologów okresu patrystycznego. To pozwala dostrzec dynamizm w rozwoju doktryny związanej z właściwym rozumieniem tego, na czym polega miłosierdzie Boże względem ludzkości.

Objętość: s. 378

Format: A-5

Oprawa: miękka

ISBN 978-873-8090-269-5

Rok wydania: 2016

Cena: 20.00zł