Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476 | Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Pager item text: 
obraz barbarzyńców

Lata 376-476 to dla Cesarstwa Rzymskiego okres burzliwych wydarzeń oraz wielkich przemian politycznych i społecznych. Dokonywały się one w dużej mierze na drodze nieustannego konfrontowania się Rzymian z barbarzyńcami i przyczyniały się do wzajemnego poznawania się tych dwóch społeczności.

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania przez Rzymian ludów, które w okresie późnego antyku coraz intensywniej napierały na granice Cesarstwa i coraz częściej i liczniej je przekraczały oraz perspektyw, jakie Rzymianie widzieli dla współistnienia dawnego społeczeństwa Cesarstwa oraz barbarzyńców, którzy na nowych terenach coraz bardziej przemieniali się z przybyszów i gości w stałych mieszkańców i gospodarzy.

Spis treści dostępny TUTAJ

Objętość: s. 380

Format: B-5

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-8090-421-7

Rok wydania: 2018

Cena: 38.00zł