Nieokreśloność i granice

Pager item text: 
nieokreśloność

Zawarte w niej teksty są poświęcone rozmaitym przejawom rozmycia i niedookreślenia w języku naturalnym oraz granicom, jakie jego system wyznacza. Autorzy dotykają spraw podstawowych dla języka, a zatem i dla rzeczywistości, w której żyjemy.

Objętość: s. 256

Format: B-5

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-8090-390-6

Rok wydania: 2017

Cena: 28.00zł