Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Historia człowieka w języku polskim

Historia człowieka w języku polskim

Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku).

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Próba rekonstrukcji dziejów Ewangeliarza księżnej Anastazji, kodeksu stanowiącego najprawdopodobniej wo­tum księcia Bolesława Kędzierzawego za duszę żony Anastazji po jej śmierci w 1158 roku.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Różnymi drogami do niepodległości

Różnymi drogami do wolności
32.00zł
SKU: 688

STUDIA Z HISTORII NAJNOWSZEJ

Pod redakcją
Barbary Świtalskiej i Małgorzaty Żuławnik

Seria: W służbie Niepodległej

Spis treści

Wstęp (Barbara Świtalska, Małgorzata Żuławnik)                   
Grzegorz Cwyl, Bitwa pod Iłżą w styczniu 1864 r                     
Marcin Wasilewski, Weterani dziewiętnastowiecznych powstań
narodowych i pamięć o ich czynach w okresie II Rzeczpospolitej           
Małgorzata Krupecka USJK, Działalność Urszuli (Julii) Ledóchowskiej
na rzecz niepodległości Polski w latach 1914–1920 na terenie krajów
skandynawskich                                                
Barbara Świtalska, Polska wyłania się z chaosu, czyli dziwne przypadki
Józefa Piłsudskiego więźnia magdeburskiego (1917–1918)             
Grzegorz Michalak, Rosyjska polityka względem warszawskich parafii
protestanckich po wybuchu I wojny światowej                        
Łukasz Lewicki, Interpelacje posłów Sejmu Ustawodawczego
jako źródło poznania problemów Wojska Polskiego w czasie
wojny polsko-bolszewickiej                                        
Adam Wiorko, Działania polskich służb specjalnych w obronie
niepodległości Polski 1918–1939                                   
Emilia Dziewiecka, Rewindykacja polskich dóbr kultury z ZSRR
na przykładzie zwrotu arrasów wawelskich w latach 1921–1928          
Piotr Anczewski, Księżna Izabella Radziwiłłowa i jej podopieczni: organizacja
i funkcjonowanie delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PolKO)
w Nieborowie w czasie II wojny światowej                            
Sebastian Bojemski, Próby penetracji wywiadowczej Narodowych Sił
Zbrojnych przez komunistów podczas okupacji niemieckiej                
Elżbieta Romanowska, Sylwetka bohatera Polski Podziemnej
mjr Aleksandra Kielasińskiego                                      
Ilona Lewandowska, Żołnierze AK i osoby wspierające polskie podziemie
zbrojne pośród pochowanych w zbiorowych grobach w wileńskich
Tuskulenach                                                    
Agnieszka Pietrzak, Powojenna konspiracja żołnierzy batalionów AK
„Zośka” i „Parasol” – rzeczywistość a wersja funkcjonariuszy MBP       
Norbert Woźniak, Kalendarium 1914 r  

                         
Bibliografia                                                    
Indeks osób                                                    
Zdjęcia   
                                          

Objętość: s. 264
Format: B-5
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64181-44-3

Cena: 32.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach