Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

Niewielkich rozmiarów traktat filozoficzno-polityczny, po raz pierwszy udostępniany polskiemu czytelnikowi po sześćdziesięciu latach od publikacji oryginału.

Syberia Zachodnia

Syberia Zachodnia

Środowisko naturalne Syberii, tajemnice, bogactwo i różnorodność

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka

Książka zawiera studia i materiały z I Okrągłego Stołu Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego.

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni

Woda – substancja niezbędna do życia, oczyszczająca i upragniona – jednocześnie pozostaje żywiołem, który życiu zagraża, z łatwością je degraduje, niszczy, ale przecież i odnawia w odwiecznym cyklu przemian. Autorzy zabranych w tomie blisko trzydziestu rozpraw badają najróżniejsze konteksty występowania wody i innych motywów akwatycznych w dawnych i współczesnych tekstach kultury, śledząc m.in. ich złożone implikacje filozoficzne czy światopoglądowe w dziełach literackich, malarskich, fotograficznych, na obszarze filmu i sztuki teatru.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Różnymi drogami do niepodległości

Różnymi drogami do wolności
32.00zł
SKU: 688

STUDIA Z HISTORII NAJNOWSZEJ

Pod redakcją
Barbary Świtalskiej i Małgorzaty Żuławnik

Seria: W służbie Niepodległej

Spis treści

Wstęp (Barbara Świtalska, Małgorzata Żuławnik)                   
Grzegorz Cwyl, Bitwa pod Iłżą w styczniu 1864 r                     
Marcin Wasilewski, Weterani dziewiętnastowiecznych powstań
narodowych i pamięć o ich czynach w okresie II Rzeczpospolitej           
Małgorzata Krupecka USJK, Działalność Urszuli (Julii) Ledóchowskiej
na rzecz niepodległości Polski w latach 1914–1920 na terenie krajów
skandynawskich                                                
Barbara Świtalska, Polska wyłania się z chaosu, czyli dziwne przypadki
Józefa Piłsudskiego więźnia magdeburskiego (1917–1918)             
Grzegorz Michalak, Rosyjska polityka względem warszawskich parafii
protestanckich po wybuchu I wojny światowej                        
Łukasz Lewicki, Interpelacje posłów Sejmu Ustawodawczego
jako źródło poznania problemów Wojska Polskiego w czasie
wojny polsko-bolszewickiej                                        
Adam Wiorko, Działania polskich służb specjalnych w obronie
niepodległości Polski 1918–1939                                   
Emilia Dziewiecka, Rewindykacja polskich dóbr kultury z ZSRR
na przykładzie zwrotu arrasów wawelskich w latach 1921–1928          
Piotr Anczewski, Księżna Izabella Radziwiłłowa i jej podopieczni: organizacja
i funkcjonowanie delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PolKO)
w Nieborowie w czasie II wojny światowej                            
Sebastian Bojemski, Próby penetracji wywiadowczej Narodowych Sił
Zbrojnych przez komunistów podczas okupacji niemieckiej                
Elżbieta Romanowska, Sylwetka bohatera Polski Podziemnej
mjr Aleksandra Kielasińskiego                                      
Ilona Lewandowska, Żołnierze AK i osoby wspierające polskie podziemie
zbrojne pośród pochowanych w zbiorowych grobach w wileńskich
Tuskulenach                                                    
Agnieszka Pietrzak, Powojenna konspiracja żołnierzy batalionów AK
„Zośka” i „Parasol” – rzeczywistość a wersja funkcjonariuszy MBP       
Norbert Woźniak, Kalendarium 1914 r  

                         
Bibliografia                                                    
Indeks osób                                                    
Zdjęcia   
                                          

Objętość: s. 264
Format: B-5
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64181-44-3

Cena: 32.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach