wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Różnymi drogami do niepodległości

Różnymi drogami do wolności
32.00zł
SKU: 688

STUDIA Z HISTORII NAJNOWSZEJ

Pod redakcją
Barbary Świtalskiej i Małgorzaty Żuławnik

Seria: W służbie Niepodległej

Spis treści

Wstęp (Barbara Świtalska, Małgorzata Żuławnik)                   
Grzegorz Cwyl, Bitwa pod Iłżą w styczniu 1864 r                     
Marcin Wasilewski, Weterani dziewiętnastowiecznych powstań
narodowych i pamięć o ich czynach w okresie II Rzeczpospolitej           
Małgorzata Krupecka USJK, Działalność Urszuli (Julii) Ledóchowskiej
na rzecz niepodległości Polski w latach 1914–1920 na terenie krajów
skandynawskich                                                
Barbara Świtalska, Polska wyłania się z chaosu, czyli dziwne przypadki
Józefa Piłsudskiego więźnia magdeburskiego (1917–1918)             
Grzegorz Michalak, Rosyjska polityka względem warszawskich parafii
protestanckich po wybuchu I wojny światowej                        
Łukasz Lewicki, Interpelacje posłów Sejmu Ustawodawczego
jako źródło poznania problemów Wojska Polskiego w czasie
wojny polsko-bolszewickiej                                        
Adam Wiorko, Działania polskich służb specjalnych w obronie
niepodległości Polski 1918–1939                                   
Emilia Dziewiecka, Rewindykacja polskich dóbr kultury z ZSRR
na przykładzie zwrotu arrasów wawelskich w latach 1921–1928          
Piotr Anczewski, Księżna Izabella Radziwiłłowa i jej podopieczni: organizacja
i funkcjonowanie delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PolKO)
w Nieborowie w czasie II wojny światowej                            
Sebastian Bojemski, Próby penetracji wywiadowczej Narodowych Sił
Zbrojnych przez komunistów podczas okupacji niemieckiej                
Elżbieta Romanowska, Sylwetka bohatera Polski Podziemnej
mjr Aleksandra Kielasińskiego                                      
Ilona Lewandowska, Żołnierze AK i osoby wspierające polskie podziemie
zbrojne pośród pochowanych w zbiorowych grobach w wileńskich
Tuskulenach                                                    
Agnieszka Pietrzak, Powojenna konspiracja żołnierzy batalionów AK
„Zośka” i „Parasol” – rzeczywistość a wersja funkcjonariuszy MBP       
Norbert Woźniak, Kalendarium 1914 r  

                         
Bibliografia                                                    
Indeks osób                                                    
Zdjęcia   
                                          

Objętość: s. 264
Format: B-5
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64181-44-3

Cena: 32.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach