PRENUMERATA

LISTA TYTUŁÓW CZASOPISM

 

ORAZ CENNIK PRENUMERATY NA ROK 2019:

 

 •          Colloquia Litteraria -  32 zł (półrocznik)
 •          Collectanea Theologica - 88 zł (kwartalnik)
 •          Forum Pedagogiczne -  32 zł (półrocznik)
 •          Ius Matrimoniale - 48 zł (kwartalnik)
 •          Kwartalnik Prawa Publicznego - 128 zł (kwartalnik)
 •          Polish Review of International and European Law - 64 zł (półrocznik, wcześniej kwartalnik)
 •          Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych  -35 zł (rocznik)
 •          Prawo Kanoniczne - 48 zł (kwartalnik)
 •          Saeculum Christianum - 30 zł (rocznik)
 •          Studia Ecologiae Et Bioethicae - 48 zł (kwartalnik)
 •          Studia Katechetyczne - 25 zł (rocznik)
 •          Studia nad Rodziną - 56 zł (kwartalnik, wcześniej półrocznik)
 •          Studia Philosophiae Christianae - 48 zł (kwartalnik)
 •          Studia Psychologica - 30 zł (półrocznik)
 •          Studia Theologica Varsaviensia - 48 zł (półrocznik)
 •          Warszawskie Studia Pastoralne -  108 zł (kwartalnik)
 •          Zeszyty Prawnicze -  100 zł (kwartalnik)
 •          Załącznik kulturoznawczy - 35 zł (rocznik)

 

Założenie prenumeraty dla Odbiorcy możliwe jest dopiero po wpłacie z góry na poniższe konto

53 1090 2835 0000 0001 2952 3085

Ostateczny termin przyjmowania wpłat na prenumeratę roczną upływa z dniem 28.02.2019 r.

Do wpłaty za prenumeratę należy dodać koszty przesyłki (jednorazowo niezależnie od liczby zamawianych tytułów):

30 zł - opłata za przesyłkę zwykłą

50 zł - opłata za przesyłkę poleconą

dla prenumeratorów opłacających koszty prenumeraty za cały rok z góry (wyjątek Studia Katechetyczne i Załącznik kulturoznawczy, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych - opłata 14,90 zł - rocznik).

Wydawnictwo realizuje prenumeratę tylko na terenie kraju.

 

W sprawie realizacji zamówień, bądź pytań związanych z prenumeratą, proszę o kontakt:

mgr Barbara Czerwiakowska, tel. 22 561 89 23, b.czerwiakowska@uksw.edu.pl

Zamówienia pojedynczych tytułów nie są realizowane w ramach prenumerat. Zapraszamy do składania zamówień przez e-księgarnię.