Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

Niewielkich rozmiarów traktat filozoficzno-polityczny, po raz pierwszy udostępniany polskiemu czytelnikowi po sześćdziesięciu latach od publikacji oryginału.

Syberia Zachodnia

Syberia Zachodnia

Środowisko naturalne Syberii, tajemnice, bogactwo i różnorodność

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka

Książka zawiera studia i materiały z I Okrągłego Stołu Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego.

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni

Woda – substancja niezbędna do życia, oczyszczająca i upragniona – jednocześnie pozostaje żywiołem, który życiu zagraża, z łatwością je degraduje, niszczy, ale przecież i odnawia w odwiecznym cyklu przemian. Autorzy zabranych w tomie blisko trzydziestu rozpraw badają najróżniejsze konteksty występowania wody i innych motywów akwatycznych w dawnych i współczesnych tekstach kultury, śledząc m.in. ich złożone implikacje filozoficzne czy światopoglądowe w dziełach literackich, malarskich, fotograficznych, na obszarze filmu i sztuki teatru.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
ks. Janusz Frankowski (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 6, Mądrość starotestamentowego Izraela 0.00zł
Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r., red. Jarosław Majewski 0.00zł
okladka Srodki reakcji na czyn zabroniony
Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku 0.00zł
ks. Kazimierz Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania 0.00zł
(red.) Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje 0.00zł
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
Miłosierdzie i miłość społeczna 0.00zł
(opr.) Anna Krasowska, Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2014 0.00zł
Collectanea Theologica 2/2009 0.00zł
Ryszard Selejdak, Diakonat stały... 0.00zł
Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku 0.00zł
Fotoesej - testowanie granic gatunku 0.00zł
Marta Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku 0.00zł
ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane 0.00zł
ks. Tadeusz Kołosowski (red.), Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, tom 66 0.00zł
Katarzyna Knopp, Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży 0.00zł
O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3 0.00zł
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
Jan Rusinek, Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami 0.00zł
ks. Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
ks. Wojciech Góralski, Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/26/2015 0.00zł
Studia Ecologiae et Bioethicae 4/2006 0.00zł
(red.) ks. Marian Kowalczyk, ks. Krzysztof Marcyński, ks. Mirosław Mejzner, Wiara - Chrzest - Apostolstwo 0.00zł
Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa 0.00zł
Ius Matrimoniale 17/23/2012 0.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach