wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
ks. Janusz Frankowski (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 6, Mądrość starotestamentowego Izraela 0.00zł
Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r., red. Jarosław Majewski 0.00zł
okladka Srodki reakcji na czyn zabroniony
Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku 0.00zł
ks. Kazimierz Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania 0.00zł
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Miłosierdzie i miłość społeczna 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
(opr.) Anna Krasowska, Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów 0.00zł
(red.) Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje 0.00zł
Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku 0.00zł
Collectanea Theologica 2/2009 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2014 0.00zł
Marta Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku 0.00zł
ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane 0.00zł
Fotoesej - testowanie granic gatunku 0.00zł
ks. Tadeusz Kołosowski (red.), Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, tom 66 0.00zł
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
Jan Rusinek, Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami 0.00zł
ks. Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia 0.00zł
Katarzyna Knopp, Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży 0.00zł
ks. Wojciech Góralski, Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/26/2015 0.00zł
(red.) ks. Marian Kowalczyk, ks. Krzysztof Marcyński, ks. Mirosław Mejzner, Wiara - Chrzest - Apostolstwo 0.00zł
Studia Ecologiae et Bioethicae 4/2006 0.00zł
Ius Matrimoniale 17/23/2012 0.00zł
Ius Matrimoniale 1/26/2015 0.00zł
Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa 0.00zł
Jerzy Stochmiałek, Kryzysy życiowe osób dorosłych 0.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach