Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
Fotoesej - testowanie granic gatunku 0.00zł
Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów 0.00zł
ks. Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek 0.00zł
Collectanea Theologica 2/2009 0.00zł
Prawo Kanoniczne 3-4/1994 0.00zł
(red.) ks. Marian Kowalczyk, ks. Krzysztof Marcyński, ks. Mirosław Mejzner, Wiara - Chrzest - Apostolstwo 0.00zł
ks. Kazimierz Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania 0.00zł
Jerzy Stochmiałek, Kryzysy życiowe osób dorosłych 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
Miłosierdzie i miłość społeczna 0.00zł
Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym 0.00zł
Ius Matrimoniale 17/23/2012 0.00zł
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej 0.00zł
Anna Czajka (red.), Kultury świata w dialogu 0.00zł
Studia nad Rodziną 2/2005 0.00zł
Reprezentacja mniejszości niemieckiej w wybranych państwach Europy Środkowej – ebook 0.00zł
(red.) ks. Waldemar Grzeszczuk, ks. Włodzimierz Gałązka, Polska myśl duchowa 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
Jan Sochoń, Ogień dobrej śmierci 0.00zł
Marta Kowalska, Chrześcijaństwo jako filozofia 0.00zł
Studia Theologica Varsaviensia 1/2017 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2013 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2013
Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, i in., Adepci pedagogiki pracy 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/8/1997 0.00zł
Prawo Kanoniczne 1/14 0.00zł
Prawo Kanoniczne 1/14
Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski (eds.) Poland in European Union - perspectives of membership 0.00zł
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa 0.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach