Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
Jan Rusinek, Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami 0.00zł
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt 0.00zł
ks. Waldemar Chrostowski (red.), Czynić sprawiedliwość w miłości 0.00zł
ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku 0.00zł
Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów 0.00zł
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2014 0.00zł
Jerzy Kaczorowski, Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich 0.00zł
Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj (red.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce 0.00zł
s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
ks. Jan Łach (red.), Studia z biblistyki, t. 6 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
(red.) ks. Grzegorz Leszczyński, Procesy i procedury: nowe wyzwania 0.00zł
Anna Czajka (red.), Kultury świata w dialogu 0.00zł
Splendor Personae. Święty Jan Paweł II 0.00zł
ks. Janusz Frankowski, ks. S. Mędala (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 9, Dzieje Apostolskie Listy św. Pawła 0.00zł
Jan Sochoń, Ogień dobrej śmierci 0.00zł
(red.) Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/26/2015 0.00zł
ks. Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek 0.00zł
Ius Matrimoniale 3/9/1998 0.00zł
(opr.) Anna Krasowska, Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów 0.00zł
Ius Matrimoniale 4/25/2014 0.00zł
ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny 0.00zł
Fotoesej - testowanie granic gatunku 0.00zł
Henryk Gasiul, Teorie emocji i motywacji 0.00zł
Studia Philosophiae Christianae 2/2004 0.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2015 0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach