Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność.

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność to kategorie odnoszone bodaj do wszystkich sfer rzeczywistości oraz najważniejszych aspektów egzystencji ludzkiej, stosowane w odległych od siebie dziedzinach nauki (nie tylko zresztą humanistycznych), w kontekście różnorodnych procesów, zjawisk naturalnych, jak i kulturowych artefaktów. Wielokontekstowość i polisemiczność tych kategorii stanowią naturalną zachętę do podjęcia, zogniskowanej wokół nich, refleksji kulturoznawczej.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
Marcin Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2014 0.00zł
ks. Jerzy Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia 0.00zł
Prawo Kanoniczne 1/14 0.00zł
Prawo Kanoniczne 1/14
Studia Theologica Varsaviensia 1/2017 0.00zł
Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, i in., Adepci pedagogiki pracy 0.00zł
bp Henryk Muszyński i ks. Alfons Skowronek (red.), Misterium Verbi 0.00zł
(red.) ks. Grzegorz Leszczyński, Procesy i procedury: nowe wyzwania 0.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
Prawo Kanoniczne 3-4/1994 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/26/2015 0.00zł
(opr.) Anna Krasowska, Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów 0.00zł
Jan Rusinek, Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami 0.00zł
ks. Waldemar Chrostowski (red.), Czynić sprawiedliwość w miłości 0.00zł
Ius Matrimoniale 4/25/2014 0.00zł
Studia nad Rodziną 2/2005 0.00zł
Andrzej Rudowski, Mariusz Sulkowski (eds.) Poland in European Union - perspectives of membership 0.00zł
ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku 0.00zł
Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów 0.00zł
Ius Matrimoniale 17/23/2012 0.00zł
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu 0.00zł
Jerzy Kaczorowski, Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich 0.00zł
Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj (red.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/8/1997 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
Studia Ecologiae et Bioethicae 4/2006 0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach