15 lat nauk ścisłych na UKSW

15 lat nauk ścisłych na UKSW

Pokłosie jubileuszowej konferencji pt. 15 LAT NAUK ŚCISŁYCH NA UKSW, która miała na celu promocję osiągnięć naukowych pracowników WMP, była więc poświęcona, przede wszystkim, działalności władz i pracowników Wydziału w zakresie uprawianych tu dyscyplin naukowych: matematyki, informatyki, fizyki i chemii.

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania dziejów ludzkości stanowiła przedmiot regulacji normatywnych w świetle nie tylko norm prawnych, lecz również religijnych i obyczajowych.

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Publikacja porusza kwestię uczciwości relacji rynkowych pomiędzy promującym się przedsiębiorcą a innymi podmiotami.

Matkobójcy

Matkobójcy

Pośród zachowanej spuścizny Eurypidesa aż trzy dramaty eksplicytnie podejmują temat dokonanego przez Orestesa aktu pomsty: dramatyzację samego matkobójstwa przedstawia Elektra, Orestes natomiast i Ifigenia w Taurydzie ukazują konsekwencje nakazanej przez bogów (i mitologiczną tradycję) zbrodni.

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Rozmowa rozwija się naturalnie, od pytania o lektury, zawodowe i osobiste, jakie początkująca badaczka literatury, patrząc z nieco odmiennej perspektywy, z zaciekawieniem stawia Pani Profesor. To punkt wyjścia do dialogu o książkach i ludziach, o radości i pożytkach z czytania, o najnowszej historii Polski, tworzeniu i osiągnięciach zespołów badawczych podejmujących refleksję nad literaturą.

Polska i Włochy w dialogu kultur

Polska i Włochy w dialogu kultur

Znaczenie dla kultury polskiej relacji z Włochami jest niepodważalne: to nasz związek przez Kościół, to związki jagiellońskie, to przejęcie wzoru formacji humanistyczno-renesansowej, to związki w zmaganiach o niepodległość narodową XIX i XX wieku.

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Autor proponuje metodę filozoficzną pozwalającą na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu, jakim są prawa człowieka z zasadami działalności gospodarczej.

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

W szkicach Kopcińskiego uważna interpretacja łączy się z osobistym stosunkiem autora do prezentowanych spektakli.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
ks. Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek 0.00zł
ks. Kazimierz Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania 0.00zł
Ks. prof. Marian Kowalczyk - Św. Wincenty Pallotti Apostoł Wiary 0.00zł
Św.Wincenty Palloti
ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny 0.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
(opr.) Izolda Kiec, Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane 0.00zł
(red.) Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje 0.00zł
Krzysztof Kamil Baczyński, „ale ty jesteś drzewo” 0.00zł
(red.) ks. Waldemar Grzeszczuk, ks. Włodzimierz Gałązka, Polska myśl duchowa 0.00zł
Jerzy Stochmiałek, Kryzysy życiowe osób dorosłych 0.00zł
Ius Matrimoniale 3/9/1998 0.00zł
ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane 0.00zł
ks. Roman Bartnicki (red.), Studia z biblistyki t. 7 0.00zł
(red.) Agnieszka Wołk, Anna Potasińska, Nierówności społeczne we współczesnym świecie 0.00zł
Joanna Wawrzeniuk, Magia ochronna Słowian we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich 0.00zł
ks. Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia 0.00zł
Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa 0.00zł
Splendor Personae. Święty Jan Paweł II 0.00zł
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej 0.00zł
Henryk Gasiul, Teorie emocji i motywacji 0.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Marcin Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek, Filozofia wobec świata zwierząt 0.00zł
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
Prawo Kanoniczne 3-4/1994 0.00zł
Wanda Zagórska, Magdalena Jelińska, Małgorzata Surma, Anna Lipska, Wydłużająca się droga do dorosłości 0.00zł
ks. Waldemar Chrostowski (red.), Czynić sprawiedliwość w miłości 0.00zł
Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, i in., Adepci pedagogiki pracy 0.00zł
(red.) ks. Grzegorz Leszczyński, Procesy i procedury: nowe wyzwania 0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach