Nieokreśloność i granice

Nieokreśloność i granice

Książka jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny współczesnej humanistyki, a także różne metodologie.

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym.

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej homonimii międzyjęzykowej. Autorzy dokonali analizy zjawiska zewnętrznego podobieństwa i/lub identyczności jednostek należących do języków: białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu?

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Bardzo ciekawy tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r., red. Jarosław Majewski 0.00zł
okladka Srodki reakcji na czyn zabroniony
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Studia Ecologiae et Bioethicae 4/2006 0.00zł
ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku 0.00zł
Anna Peck, Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego, tom I 0.00zł
(red.) ks. Grzegorz Leszczyński, Procesy i procedury: nowe wyzwania 0.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji 0.00zł
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
Ks. Marian Kowalczyk, ks. Czesław Parzyszek (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia i ewangelizator 0.00zł
Ks. prof. Marian Kowalczyk - Św. Wincenty Pallotti Apostoł Wiary 0.00zł
Św.Wincenty Palloti
ks. Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia 0.00zł
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej 0.00zł
Louis D. Nebelsick, Drinking against death 0.00zł
Anna Czajka (red.), Kultury świata w dialogu 0.00zł
Jan Sochoń, Ogień dobrej śmierci 0.00zł
ks. Marian Kowalczyk, ks. Tomasz Skibiński (red.), Błogosławiony Jan Paweł II - apostoł ludu Bożego 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
ks. Roman Bartnicki (red.), Studia z biblistyki t. 7 0.00zł
(opr.) Anna Krasowska, Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów 0.00zł
ks. Roman Bartnicki, Korzenie UKSW 0.00zł
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
(red.) Agnieszka Wołk, Anna Potasińska, Nierówności społeczne we współczesnym świecie 0.00zł
Ius Matrimoniale 4/25/2014 0.00zł
ks. Wojciech Góralski, Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie 0.00zł
Duchowość i formacja 0.00zł
ks. Janusz Frankowski (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 6, Mądrość starotestamentowego Izraela 0.00zł
ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane 0.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach