Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność.

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność to kategorie odnoszone bodaj do wszystkich sfer rzeczywistości oraz najważniejszych aspektów egzystencji ludzkiej, stosowane w odległych od siebie dziedzinach nauki (nie tylko zresztą humanistycznych), w kontekście różnorodnych procesów, zjawisk naturalnych, jak i kulturowych artefaktów. Wielokontekstowość i polisemiczność tych kategorii stanowią naturalną zachętę do podjęcia, zogniskowanej wokół nich, refleksji kulturoznawczej.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Warszawskie Studia Pastoralne 23/2014 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 24/2014 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 25/2014 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 26/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 27/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 28/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 29/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 3(36)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 30/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 31/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 32/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 33/2016 27.00zł
Wielkie Księgi ludzkości 29.00zł
Wielkie Księgi Ludzkości
Wieslaw Kazimierz Kiwior, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy. 22.00zł
Wiesław Macek, Ewangelizacja Japonii 23.00zł
Wiesław Macek, Teologia nauki wg ks. Michała Hellera 15.00zł
Wiesław Wysocki (red.), Patriae commodis serviens... Być Ojczyźnie pożytecznym... 35.00zł
Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia 18.00zł
Wiesława Tomaszewska CR, W kręgu tematów i form literackich 25.00zł
Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne 24.00zł
Wiesława Tomaszewska, Metafizyczne i religijne 35.00zł
Wiesława Tomaszewska, Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury 21.00zł
Wioletta Żórawska, Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku 25.00zł
Witold Kawecki, Katarzyna Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej 26.00zł
Witold Kawecki, Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki 40.00zł
Wojciech Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka 18.99zł
Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej 10.00zł
Wojciech Bołoz, Gerhard Höver (red.), Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła 18.99zł
Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie Polskim z 1993 roku 13.00zł
Wojciech Kudyba, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny 29.40zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach