Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic 35.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14_1/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 15_2/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne nr 18 (1) 2017 15.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 1 - Literatura rosyjska w kręgu "Kultury" 42.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 2 - "Kultura" i emigracja rosyjska 42.00zł
Wacław Bucichowski (red.), Textus et studia, vol. XXVII 3.00zł
Wanda Zagórska, Dariusz Buksik, Jan Cieciuch (red.), Axiological Aspects of Development in Youth 2.00zł
Wanda Zagórska, Magdalena Jelińska, Małgorzata Surma, Anna Lipska, Wydłużająca się droga do dorosłości 20.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 18/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  18/2013
Warszawskie Studia Pastoralne 19/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  19/2013
Warszawskie Studia Pastoralne - numer specjalny 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 1(34)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 13/2011 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 16/2012 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 17/2012 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 2(35)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 20/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 21/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 22/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 23/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 24/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 25/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 26/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 27/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 28/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 29/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 3(36)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 30/2016 27.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach