Nieokreśloność i granice

Nieokreśloność i granice

Książka jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny współczesnej humanistyki, a także różne metodologie.

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym.

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej homonimii międzyjęzykowej. Autorzy dokonali analizy zjawiska zewnętrznego podobieństwa i/lub identyczności jednostek należących do języków: białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu?

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Bardzo ciekawy tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką 39.00zł
Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak (red.), Medytacja 5.00zł
Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy jako problem lingwistyki 5.00zł
Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy: problemy słownictwa 11.00zł
Tomasz Malowaniec, Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury 10.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Tomasz Terlikowski, A Logic-driven Analysis of the Decision Making Process 8.00zł
Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania 28.00zł
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak (red.), Współczesna koncepcja parafii 2.00zł
Tomasz z Akwinu. Komentarz o "Pamięci i Przypominaniu" 18.00zł
Opera Philosophorum Medii Aevi t.13
Topologia a ekonomia 34.00zł
Topologia a ekonomia
Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 25.00zł
Ubóstwo i czystość serca 30.00zł
Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 30.00zł
Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic 35.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14_1/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 15_2/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 19(2)2017 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne nr 18 (1) 2017 15.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 1 - Literatura rosyjska w kręgu "Kultury" 42.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 2 - "Kultura" i emigracja rosyjska 42.00zł
Wacław Bucichowski (red.), Textus et studia, vol. XXVII 3.00zł
Wanda Zagórska, Dariusz Buksik, Jan Cieciuch (red.), Axiological Aspects of Development in Youth 2.00zł
Wanda Zagórska, Magdalena Jelińska, Małgorzata Surma, Anna Lipska, Wydłużająca się droga do dorosłości 20.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 18/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  18/2013
Warszawskie Studia Pastoralne 19/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  19/2013
Warszawskie Studia Pastoralne - numer specjalny 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 1(34)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 13/2011 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach