O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj (red.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce 0.00zł
Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką 39.00zł
Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak (red.), Medytacja 5.00zł
Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy jako problem lingwistyki 5.00zł
Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy: problemy słownictwa 11.00zł
Tomasz Malowaniec, Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury 10.00zł
Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476 38.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Tomasz Terlikowski, A Logic-driven Analysis of the Decision Making Process 8.00zł
Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania 28.00zł
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak (red.), Współczesna koncepcja parafii 2.00zł
Tomasz z Akwinu. Komentarz o "Pamięci i Przypominaniu" 18.00zł
Opera Philosophorum Medii Aevi t.13
Topologia a ekonomia 34.00zł
Topologia a ekonomia
Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 25.00zł
Tłumaczenia w XXI wieku 30.00zł
Ubóstwo i czystość serca 30.00zł
Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 30.00zł
Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic 35.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14_1/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 15_2/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 19(2)2017 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 20(3)2017 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne nr 18 (1) 2017 15.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 1 - Literatura rosyjska w kręgu "Kultury" 42.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 2 - "Kultura" i emigracja rosyjska 42.00zł
Wacław Bucichowski (red.), Textus et studia, vol. XXVII 3.00zł
Wanda Zagórska, Dariusz Buksik, Jan Cieciuch (red.), Axiological Aspects of Development in Youth 2.00zł
Wanda Zagórska, Magdalena Jelińska, Małgorzata Surma, Anna Lipska, Wydłużająca się droga do dorosłości 20.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 18/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  18/2013
Warszawskie Studia Pastoralne 19/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  19/2013
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach