wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic 35.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14_1/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 15_2/2016 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 19(2)2017 15.00zł
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne nr 18 (1) 2017 15.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 1 - Literatura rosyjska w kręgu "Kultury" 42.00zł
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom 2 - "Kultura" i emigracja rosyjska 42.00zł
Wacław Bucichowski (red.), Textus et studia, vol. XXVII 3.00zł
Wanda Zagórska, Dariusz Buksik, Jan Cieciuch (red.), Axiological Aspects of Development in Youth 2.00zł
Wanda Zagórska, Magdalena Jelińska, Małgorzata Surma, Anna Lipska, Wydłużająca się droga do dorosłości 20.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 18/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  18/2013
Warszawskie Studia Pastoralne 19/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne  19/2013
Warszawskie Studia Pastoralne - numer specjalny 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 1(34)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 1(38)2018 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 13/2011 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 16/2012 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 17/2012 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 2(35)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 20/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 21/2013 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 22/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 23/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 24/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 25/2014 14.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 26/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 27/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 28/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 29/2015 27.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach