wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Warszawskie Studia Pastoralne 26/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 27/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 28/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 29/2015 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 3(36)2017 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 30/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 31/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 32/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 33/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 4(37)2017 27.00zł
Wielkie Księgi ludzkości 22.00zł
Wielkie Księgi Ludzkości
Wieslaw Kazimierz Kiwior, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy. 17.00zł
Wiesław Macek, Ewangelizacja Japonii 17.00zł
Wiesław Macek, Teologia nauki wg ks. Michała Hellera 0.00zł
Wiesław Wysocki (red.), Patriae commodis serviens... Być Ojczyźnie pożytecznym... 12.00zł
Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia 4.00zł
Wiesława Tomaszewska CR, W kręgu tematów i form literackich 25.00zł
Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne 4.00zł
Wiesława Tomaszewska, Metafizyczne i religijne 17.50zł
Wiesława Tomaszewska, Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury 4.00zł
Wioletta Żórawska, Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku 25.00zł
Witold Kawecki, Katarzyna Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej 4.00zł
Witold Kawecki, Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki 40.00zł
Wojciech Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka 8.00zł
Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej 4.00zł
Wojciech Bołoz, Gerhard Höver (red.), Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła 1.00zł
Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie Polskim z 1993 roku 3.00zł
Wojciech Kudyba, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny 29.40zł
Wojciech Mokrzycki, Reprezentacje widokowe brył do wizualizacji i wizualnej identyfikacji 25.00zł
Wojciech Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa 13.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach