wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Wokół homonimii międzyjęzykowej 25.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym 22.00zł
Wyszukiwanie podobieństw dokumentów 12.00zł
Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie 35.00zł
Władysław Majkowski, Urszula Bejma (red.), Emil Durkheim - badacz i inspirator 18.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Duchowość cierpienia 4.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Oblicza polskiej duchowości 26.00zł
Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski (red.), Servire Deo et hominibus 4.00zł
Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst, Rodzaje uczestnictwa. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych 8.00zł
Z. Dunin-Borkowska, Z. R. Grabowski, J. Herbach, Ł. Karczmarek, J. Taraszewska (red.), Laboratorium chemiczne 5.00zł
Załącznik Kulturoznawczy 3/2016 35.00zł
Załącznik kulturoznawczy 4/2017 30.00zł
Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne 30.00zł
Zbigniew Łepko, Ryszard Sadowski (red.), A Humanist Approach to Sustainable Development 5.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Homicide in the family 4.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija 5.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
Zeszyty Prawnicze 12.1 1.00zł
Zeszyty Prawnicze 12.2 1.00zł
Zeszyty Prawnicze 12.3 1.00zł
Zeszyty Prawnicze 12.4 1.00zł
Zeszyty Prawnicze 13.1 6.00zł
Zeszyty Prawnicze 13.2 6.00zł
zeszyty prawnicze 13.3
Zeszyty Prawnicze 13.3 6.00zł
Zeszyty prawnicze 13.3
Zeszyty Prawnicze 13.4 6.00zł
Zeszyty prawnicze 13.4
Zeszyty Prawnicze 14.1 6.00zł
Zeszyty Prawnicze 14.2 6.00zł
Zeszyty Prawnicze 14.3 6.00zł
Zeszyty Prawnicze 14.4 6.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach