Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Philogelos, czyli „Ten, który kocha śmiech”, to jedyny zachowany zbiór starożytnych dowcipów. Po co jednak prawnikowi żarty?

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Strony Joanny Pollakówny

Strony Joanny Pollakówny

Zawarte w tomie artykuły dotyczące wierszy Pollakówny potwierdzają poczucie rangi tej poezji, jakie niektórzy przynajmniej krytycy i czytelnicy mieli od czasu publikacji pierwszych jej tomików.

Między pamięcią a projektem przyszłości

Między pamięcią a projektem przyszłości

Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918.

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

W niniejszym opracowaniu zaproponowano ciekawą metodę badawczą. Koncentruje się ona na analizie porównawczej tekstu biblijnego kodeksu płockiego z tekstem zawartym w innych kodeksach nadmozańskich. Cel badań jest poczwórny. Po pierwsze jest nim przeprowadzenie dogłębnej analizy kodykologicznej i paleograficznej, po drugie odczytanie tekstu ewangelicznego zawartego w kodeksie, po trzecie porównanie go z innymi tekstami nadmozańskimi zachowanymi w kodeksach z Liège i Namur w celu określenia czasu i miejsca jego powstania oraz potwierdzenia lub wykluczenia jego nadmozańskiego pochodzenia i wreszcie po czwarte wydanie zarówno odczytanego tekstu łacińskiego kodeksu, jak też udostępnienie jego facsimile badaczom Biblii, liturgii Kościoła w średniowieczu i historykom Mazowsza. Taką nowatorską metodę badań zastosowano wobec kodeksu płockiego po raz pierwszy.

Sztuka życia według Marka Aureliusza

Sztuka życia według Marka Aureliusza

Marek Aureliusz pozostawił po sobie pismo filozoficzne Τὰ εἰς ἑαυτόν, "Do siebie samego". Niniejsze opracowanie stanowi osobiste odczytanie dzieła cesarza-filozofa i jest zarazem owocem wieloletnich badań nad rzymskim stoicyzmem oraz próbą zebrania i poszerzenia ich w jednym tomie, skoncentrowanym na filozoficznych „notatkach” Marka Aureliusza.

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

Temat udziału dziewcząt w drugiej konspiracji niepodległościowej był marginalizowany i stanowi białą plamę w historii PRL-u, przede wszystkim jednak w dwudziestowiecznej historii Polski.

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Całe życie Karola Wojtyły–Jana Pawła II świadczy, że prawdziwy blask i piękno nadaje osobie jej świętość, więcej: w dążeniu do świętości spełnia się człowiek jako osoba. Zatem Splendor personae, czyli świętość spełnieniem osoby – oto przesłanie, które pozostawia nam ten wielki, niezapomniany Ojciec Święty.

Appestat. Selected topics

Appestat. Selected topics

Książka dotyczy problematyki neurologicznej kontroli apetytu. Mechanizmy neuralne i struktury układu nerwowego zaangażowane w procesy owej kontroli zostały określone naukowym terminem appestat. Całość w języku angielskim.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Collectanea Theologica 4/2012 22.00zł
Colloquia Litteraria 1/2006 20.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013
Colloquia Litteraria 10 1/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 11 2/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 12 1/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 13 2/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 16 1/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 17 2/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 18 1/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 19 2/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 2-3/2007 1.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013
Colloquia Litteraria 20 1/2016 16.00zł
Colloquia Litteraria 4-5/2008 1.00zł
Colloquia Litteraria 6 1/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 7 2/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 8-9/2010 1.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach 24.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..." 18.99zł
Czesław Grajewski, Antyfony Officium Divinum w świetle traktatów i tonariuszy IX-XIV wieku 34.00zł
Czy mamy coś nowego do powiedzenia? 44.00zł
Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia?
Danuta Ługowska. Zasada Trójzgodnośći 25.00zł
Zasada Trójzgdoności
Dariusz Borek, Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym 25.00zł
Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku 22.00zł
Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe 23.00zł
Dietrich Benner, Pedagogika ogólna 40.00zł
Dominika Budzanowska, Cztery cnoty władcy w "de clementia" Seneki Młodszego 28.00zł
Dominika Budzanowska, Waldemar Linke (red.), Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy 20.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach