15 lat nauk ścisłych na UKSW

15 lat nauk ścisłych na UKSW

Pokłosie jubileuszowej konferencji pt. 15 LAT NAUK ŚCISŁYCH NA UKSW, która miała na celu promocję osiągnięć naukowych pracowników WMP, była więc poświęcona, przede wszystkim, działalności władz i pracowników Wydziału w zakresie uprawianych tu dyscyplin naukowych: matematyki, informatyki, fizyki i chemii.

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania dziejów ludzkości stanowiła przedmiot regulacji normatywnych w świetle nie tylko norm prawnych, lecz również religijnych i obyczajowych.

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Publikacja porusza kwestię uczciwości relacji rynkowych pomiędzy promującym się przedsiębiorcą a innymi podmiotami.

Matkobójcy

Matkobójcy

Pośród zachowanej spuścizny Eurypidesa aż trzy dramaty eksplicytnie podejmują temat dokonanego przez Orestesa aktu pomsty: dramatyzację samego matkobójstwa przedstawia Elektra, Orestes natomiast i Ifigenia w Taurydzie ukazują konsekwencje nakazanej przez bogów (i mitologiczną tradycję) zbrodni.

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Rozmowa rozwija się naturalnie, od pytania o lektury, zawodowe i osobiste, jakie początkująca badaczka literatury, patrząc z nieco odmiennej perspektywy, z zaciekawieniem stawia Pani Profesor. To punkt wyjścia do dialogu o książkach i ludziach, o radości i pożytkach z czytania, o najnowszej historii Polski, tworzeniu i osiągnięciach zespołów badawczych podejmujących refleksję nad literaturą.

Polska i Włochy w dialogu kultur

Polska i Włochy w dialogu kultur

Znaczenie dla kultury polskiej relacji z Włochami jest niepodważalne: to nasz związek przez Kościół, to związki jagiellońskie, to przejęcie wzoru formacji humanistyczno-renesansowej, to związki w zmaganiach o niepodległość narodową XIX i XX wieku.

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Autor proponuje metodę filozoficzną pozwalającą na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu, jakim są prawa człowieka z zasadami działalności gospodarczej.

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

W szkicach Kopcińskiego uważna interpretacja łączy się z osobistym stosunkiem autora do prezentowanych spektakli.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Collectanea Theologica 4/2010 1.00zł
Collectanea Theologica 4/2011 22.00zł
Collectanea Theologica 4/2012 22.00zł
Colloquia Litteraria 1/2006 20.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013
Colloquia Litteraria 10 1/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 11 2/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 12 1/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 13 2/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 16 1/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 17 2/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 18 1/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 19 2/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 2-3/2007 1.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013
Colloquia Litteraria 20 1/2016 16.00zł
Colloquia Litteraria 4-5/2008 1.00zł
Colloquia Litteraria 6 1/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 7 2/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 8-9/2010 1.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach 24.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..." 18.99zł
Czesław Grajewski, Antyfony Officium Divinum w świetle traktatów i tonariuszy IX-XIV wieku 34.00zł
Czy mamy coś nowego do powiedzenia? 44.00zł
Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia?
Danuta Ługowska. Zasada Trójzgodnośći 25.00zł
Zasada Trójzgdoności
Dariusz Borek, Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym 25.00zł
Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku 22.00zł
Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe 23.00zł
Dietrich Benner, Pedagogika ogólna 40.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach