Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Collectanea Theologica 4/2010 1.00zł
Collectanea Theologica 4/2011 22.00zł
Collectanea Theologica 4/2012 22.00zł
Colloquia Litteraria 1/2006 20.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013
Colloquia Litteraria 10 1/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 11 2/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 12 1/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 13 2/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 16 1/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 17 2/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 18 1/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 19 2/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 2-3/2007 1.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013
Colloquia Litteraria 20 1/2016 16.00zł
Colloquia Litteraria 21 2/2016 16.00zł
Colloquia Litteraria 4-5/2008 1.00zł
Colloquia Litteraria 6 1/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 7 2/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 8-9/2010 1.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach 24.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..." 18.99zł
Czesław Grajewski, Antyfony Officium Divinum w świetle traktatów i tonariuszy IX-XIV wieku 34.00zł
Czy mamy coś nowego do powiedzenia? 44.00zł
Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia?
Danuta Ługowska. Zasada Trójzgodnośći 25.00zł
Zasada Trójzgdoności
Dariusz Borek, Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym 25.00zł
Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku 22.00zł
Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe 23.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach