15 lat nauk ścisłych na UKSW

15 lat nauk ścisłych na UKSW

Pokłosie jubileuszowej konferencji pt. 15 LAT NAUK ŚCISŁYCH NA UKSW, która miała na celu promocję osiągnięć naukowych pracowników WMP, była więc poświęcona, przede wszystkim, działalności władz i pracowników Wydziału w zakresie uprawianych tu dyscyplin naukowych: matematyki, informatyki, fizyki i chemii.

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania dziejów ludzkości stanowiła przedmiot regulacji normatywnych w świetle nie tylko norm prawnych, lecz również religijnych i obyczajowych.

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Publikacja porusza kwestię uczciwości relacji rynkowych pomiędzy promującym się przedsiębiorcą a innymi podmiotami.

Matkobójcy

Matkobójcy

Pośród zachowanej spuścizny Eurypidesa aż trzy dramaty eksplicytnie podejmują temat dokonanego przez Orestesa aktu pomsty: dramatyzację samego matkobójstwa przedstawia Elektra, Orestes natomiast i Ifigenia w Taurydzie ukazują konsekwencje nakazanej przez bogów (i mitologiczną tradycję) zbrodni.

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Rozmowa rozwija się naturalnie, od pytania o lektury, zawodowe i osobiste, jakie początkująca badaczka literatury, patrząc z nieco odmiennej perspektywy, z zaciekawieniem stawia Pani Profesor. To punkt wyjścia do dialogu o książkach i ludziach, o radości i pożytkach z czytania, o najnowszej historii Polski, tworzeniu i osiągnięciach zespołów badawczych podejmujących refleksję nad literaturą.

Polska i Włochy w dialogu kultur

Polska i Włochy w dialogu kultur

Znaczenie dla kultury polskiej relacji z Włochami jest niepodważalne: to nasz związek przez Kościół, to związki jagiellońskie, to przejęcie wzoru formacji humanistyczno-renesansowej, to związki w zmaganiach o niepodległość narodową XIX i XX wieku.

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Autor proponuje metodę filozoficzną pozwalającą na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu, jakim są prawa człowieka z zasadami działalności gospodarczej.

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

W szkicach Kopcińskiego uważna interpretacja łączy się z osobistym stosunkiem autora do prezentowanych spektakli.

Colloquia Litteraria

Colloquia Litteraria 20 1/2016

16.00zł

Spis tresci numeru TUTAJ

16.00zł

Colloquia Litteraria 19 2/2015

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Colloquia Litteraria 18 1/2015

16.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Magnificat . 5
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
o. J. Salij OP, Magnificat w nauczaniu świętego Jana Pawła II . 9Czytaj dalej

16.00zł

Colloquia Litteraria 17 2/2014

16.00zł

Marian Maciejewski, * * *
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
M. Burta, Egzaltacja, czyli o uchylaniu granicCzytaj dalej

16.00zł

Colloquia Litteraria 16 1/2014

16.00zł

B. Kuczera-Chachulska, ***
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
M. Peroń, „Poetyckie dyptyki” w poezji ks. Janusza St. PasierbaCzytaj dalej

16.00zł

Colloquia Litteraria 2/2013

Colloquia Litteraria 2/2013
16.00zł

spis treści
***  
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
Marek Stanisz, Ciało i duch w pismach Andrzeja Towiańskiego.  
Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Kartka ocalona z ognia Liryki polozańskie Adama Mickiewicza Drzewo i [Wsłuchać się w szum
wód głuchy...]Czytaj dalej

16.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach