Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność.

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność to kategorie odnoszone bodaj do wszystkich sfer rzeczywistości oraz najważniejszych aspektów egzystencji ludzkiej, stosowane w odległych od siebie dziedzinach nauki (nie tylko zresztą humanistycznych), w kontekście różnorodnych procesów, zjawisk naturalnych, jak i kulturowych artefaktów. Wielokontekstowość i polisemiczność tych kategorii stanowią naturalną zachętę do podjęcia, zogniskowanej wokół nich, refleksji kulturoznawczej.

Teologia

ks. Jan Decyk, Eschata w oficjum za zmarłych liturgii godzin

14.00zł

Próba ukazania dziejów kształtowania się Oficjum za zmarłych i ewolucji treści, jakie - przez wieki - wpłynęły na obecny kształt modlitwy Kościoła za zmarłych. Liturgia śmieci i pogrzebu, a także modlitwa Kościoła za zmarłych jest udziałem wspólnoty wierzących w przejściu zmarłego ze świata żywych do innego życia, które się nie kończy.

 

Czytaj dalej

14.00zł

ks. Adam Durak (red.), Liturgia Domus Carissima

18.00zł

Prezentowane tu materiały ukazują dynamiczny wymiar liturgii chrześcijańskiej nie tylko jako przypomnienie wydarzeń zbawczych, ale jako żywej ich aktualizacji i uobecnienia. Odkrycie waloru teologicznego i mistagogicznego tekstów, formuł znaków i obrzędów liturgicznych jest podstawowym fundamentem procesu pogłębiania i odnowy pełnego udziału w liturgii. Zebrane materiały odznaczają się związkiem tematycznym i podejmują aktualny dla Kościoła problem jak liturgię uczynić dziś szkołą życia chrześcijańskiego środowiskiem ewangelizacji.

 

Czytaj dalej

18.00zł

ks. Jan Decyk, Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych

16.00zł

Materialnym przedmiotem rozważań autora jest tajemnica śmierci, formalnym zaś ludzki i Boży wymiar tej rzeczywistości w świetle kultu zmarłych. Najpierw ukazane zostało spojrzenie antropologiczne i biblijne, następnie został przedstawiony historyczny rozwój kultu zmarłych. Zasadnicze zagadnienie ludzkiego i Bożego wymiaru śmierci wymagało szczegółowej interpretacji tekstów odnowionej liturgii pogrzebu.

 

Czytaj dalej

16.00zł

bp Andrzej F. Dziuba (red.), Kard. Stefan Wyszyński, Veritatem facientes in caritate

15.00zł

Przemówienia prymasa Stefana Wyszyńskiego do kapłanów, nauczycieli i studentów ATK, wygłoszone w latach 1966-1981. Poprzedza je słowo wstępne prymasa Józefa Glempa. Przemówienia dotyczą zarówno systematycznego kursu liturgiczno-homiletycznego, jak również poruszają zagadnienia nauki biblijnej, dokumentów soborowych, życia rodzinnego. Niektóre przemówienia zostały wygłoszone z okazji inauguracji roku akademickiego.

 

Czytaj dalej

15.00zł

Eugeniusz Sakowicz, Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiamii Dalekiego Wschodu i Indii

28.00zł

Tytuł publikacji bardzo wyraźnie wskazuje na cel studium, którym jest podanie zasad, prawideł, postaw, czy właśnie pryncypiów dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z religiamii Dalekiego Wschodu i Indii. Na pracę składa się dziesięć rozdziałów. Poszczególne rozdziały oparte zostały na materiale źródłowym, który stanowią dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, zarówno doby soborowej jak i posoborowej. Główny akcent położony został na zagadnienie teorii dialogu, którego fundament wyznaczają pryncypia dialogu.

 

Czytaj dalej

28.00zł

ks. Józef Mandziuk (red.), Słownik polskich teologów katolickich 1981-1993, t. 8

1.00zł

Tom przedstawia sylwetki teologów, którzy zmarli w latach 1981-1993.

Objętość: s. 693
Format: B-5
Oprawa: twarda
ISBN 83-7072-057-9

1.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach