wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Teologia

ks. Stanisław Urbański, ks. Marek Szymula, (red.) , Duchowość Europy

2.00zł

Tematyka badawcza niniejszej publikacji wychodzi naprzeciw potrzebom czasu. Współcześnie pojawiają się błędne tendencje sprowadzające duchowość w szerokim znaczeniu do stworzenia „nowej” duchowości, w której nie ma miejsca dla Chrystusa, życia sakramentalnego Kościoła. Dlatego problematyka książki daje okazję do przemyślenia uporządkowania tej kwestii celem wytyczenia właściwych dróg naszego zaangażowania duchowego na przyszłość.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Stanisław Urbański (red.), Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku

1.00zł

W monografii poświęconej polskim mistrzom i mistrzyniom życia duchowego, ks. S. Urbański przedstawia sylwetkę s. Roberty Babiak, ks. P.P. Ogórek pisze o św. Rafale Kalinowskim jako wzorcu i patronie dla współczesnego człowieka, a ks. M. Szymula pokazuje źródła duchowości polskiej przełomu XIX i XX w. w formie kalendariów i bibliografii przedstawicieli duchowości honorackiej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Stanisław Urbański (red.), Duchowość współczesnego Kościoła

1.00zł

Materiały z sympozjum, które odbyło się 16 maja 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji 185 rocznicy Wydziału Teologicznego. Autorami wygłoszonych referatów są pracownicy Wydziału.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Stanisław Urbański, ks. Marek Szymula, (red.), Duchowość osób powołanych

1.00zł

Referaty wygłoszone na sympozjum pt. „Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, które odbyło się 9 maja 2001 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz artykuły pracowników sekcji Teologii Duchowości.

 

Czytaj dalej

1.00zł

s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu

0.00zł

Produkt niedostępny - nakład wyczerpany

Portret założycielki Instytutu Benedyktynek Najświętszego Sakramentu, Katarzyny de Bar- Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu (1614-1698); historia powstania samego Instytutu, kongregacji, konstytucji, działalności wydawniczej.

 

Czytaj dalej

0.00zł

(pr. zbiorowa), Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk

1.00zł

Zbiór artykułów sympozjum poświęconego osobie księdza profesora  Andrzeja Zuberbiera, który przez 26 lat wykładał teologię dogmatyczną w Akademii Teologii Katolickiej.

 

Czytaj dalej

1.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach