Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Teologia

(pr. zbiorowa), Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk

1.00zł

Zbiór artykułów sympozjum poświęconego osobie księdza profesora  Andrzeja Zuberbiera, który przez 26 lat wykładał teologię dogmatyczną w Akademii Teologii Katolickiej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995

2.00zł

Bibliografia zawiera 5400 pozycji. Zamieszczono w niej w przybliżeniu ponad 90% pozycji, które w okresie 1945-1995 zostały opublikowane w języku polskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Ryszard Czekalski, ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000

2.00zł

W bibliografii zamieszczono ponad 2000 publikacji katechetycznych. Ze zgromadzonej liczby pozycji katechetycznych z okresu 1996-2000 wynika, że w ostatnich latach znacznie wzmógł się wysiłek wielu katechetyków i katechetów, którzy w publikacjach zwartych lub artykułach, podejmują wiele zagadnień o charakterze katechetycznym.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Stanisław Dziekoński, Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków

1.00zł

Posługa wychowawcza stanowiła zawsze jedną z ważnych dziedzin duszpasterskiej misji Kościoła. Przyjęcie tego faktu uzasadnia też prawo Kościoła do wypowiadania się na temat wychowania. Brak było dotychczas monografii zbierającej i poddającej pogłębionej analizie takich wypowiedzi, a nade wszystko ukazującej rozwój myśli wychowawczej Kościoła. Tę poważną lukę w polskiej literaturze pedagogicznej i duszpasterskiej, a także po części w literaturze światowej wypełnia książka księdza Stanisława Dziekońskiego.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Jan Decyk, Eschata w oficjum za zmarłych liturgii godzin

1.00zł

Próba ukazania dziejów kształtowania się Oficjum za zmarłych i ewolucji treści, jakie - przez wieki - wpłynęły na obecny kształt modlitwy Kościoła za zmarłych. Liturgia śmieci i pogrzebu, a także modlitwa Kościoła za zmarłych jest udziałem wspólnoty wierzących w przejściu zmarłego ze świata żywych do innego życia, które się nie kończy.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Adam Durak (red.), Liturgia Domus Carissima

1.00zł

Prezentowane tu materiały ukazują dynamiczny wymiar liturgii chrześcijańskiej nie tylko jako przypomnienie wydarzeń zbawczych, ale jako żywej ich aktualizacji i uobecnienia. Odkrycie waloru teologicznego i mistagogicznego tekstów, formuł znaków i obrzędów liturgicznych jest podstawowym fundamentem procesu pogłębiania i odnowy pełnego udziału w liturgii. Zebrane materiały odznaczają się związkiem tematycznym i podejmują aktualny dla Kościoła problem jak liturgię uczynić dziś szkołą życia chrześcijańskiego środowiskiem ewangelizacji.

 

Czytaj dalej

1.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach