Nieokreśloność i granice

Nieokreśloność i granice

Książka jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny współczesnej humanistyki, a także różne metodologie.

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym.

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej homonimii międzyjęzykowej. Autorzy dokonali analizy zjawiska zewnętrznego podobieństwa i/lub identyczności jednostek należących do języków: białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu?

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Bardzo ciekawy tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary.

Teologia

ks. Stanisław Urbański (red.), Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna XIX i XX wieku

1.00zł

W monografii poświęconej polskim mistrzom i mistrzyniom życia duchowego, ks. S. Urbański przedstawia sylwetkę s. Roberty Babiak, ks. P.P. Ogórek pisze o św. Rafale Kalinowskim jako wzorcu i patronie dla współczesnego człowieka, a ks. M. Szymula pokazuje źródła duchowości polskiej przełomu XIX i XX w. w formie kalendariów i bibliografii przedstawicieli duchowości honorackiej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Stanisław Urbański (red.), Duchowość współczesnego Kościoła

1.00zł

Materiały z sympozjum, które odbyło się 16 maja 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji 185 rocznicy Wydziału Teologicznego. Autorami wygłoszonych referatów są pracownicy Wydziału.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Stanisław Urbański, ks. Marek Szymula, (red.), Duchowość osób powołanych

1.00zł

Referaty wygłoszone na sympozjum pt. „Duchowość kapłańska i zakonna Trzeciego Tysiąclecia”, które odbyło się 9 maja 2001 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz artykuły pracowników sekcji Teologii Duchowości.

 

Czytaj dalej

1.00zł

s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu

0.00zł

Produkt niedostępny - nakład wyczerpany

Portret założycielki Instytutu Benedyktynek Najświętszego Sakramentu, Katarzyny de Bar- Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu (1614-1698); historia powstania samego Instytutu, kongregacji, konstytucji, działalności wydawniczej.

 

Czytaj dalej

0.00zł

(pr. zbiorowa), Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk

1.00zł

Zbiór artykułów sympozjum poświęconego osobie księdza profesora  Andrzeja Zuberbiera, który przez 26 lat wykładał teologię dogmatyczną w Akademii Teologii Katolickiej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995

2.00zł

Bibliografia zawiera 5400 pozycji. Zamieszczono w niej w przybliżeniu ponad 90% pozycji, które w okresie 1945-1995 zostały opublikowane w języku polskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach