O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Teologia

s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu

0.00zł

Produkt niedostępny - nakład wyczerpany

Portret założycielki Instytutu Benedyktynek Najświętszego Sakramentu, Katarzyny de Bar- Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu (1614-1698); historia powstania samego Instytutu, kongregacji, konstytucji, działalności wydawniczej.

 

Czytaj dalej

0.00zł

(pr. zbiorowa), Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk

1.00zł

Zbiór artykułów sympozjum poświęconego osobie księdza profesora  Andrzeja Zuberbiera, który przez 26 lat wykładał teologię dogmatyczną w Akademii Teologii Katolickiej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995

2.00zł

Bibliografia zawiera 5400 pozycji. Zamieszczono w niej w przybliżeniu ponad 90% pozycji, które w okresie 1945-1995 zostały opublikowane w języku polskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Ryszard Czekalski, ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000

2.00zł

W bibliografii zamieszczono ponad 2000 publikacji katechetycznych. Ze zgromadzonej liczby pozycji katechetycznych z okresu 1996-2000 wynika, że w ostatnich latach znacznie wzmógł się wysiłek wielu katechetyków i katechetów, którzy w publikacjach zwartych lub artykułach, podejmują wiele zagadnień o charakterze katechetycznym.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Stanisław Dziekoński, Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków

1.00zł

Posługa wychowawcza stanowiła zawsze jedną z ważnych dziedzin duszpasterskiej misji Kościoła. Przyjęcie tego faktu uzasadnia też prawo Kościoła do wypowiadania się na temat wychowania. Brak było dotychczas monografii zbierającej i poddającej pogłębionej analizie takich wypowiedzi, a nade wszystko ukazującej rozwój myśli wychowawczej Kościoła. Tę poważną lukę w polskiej literaturze pedagogicznej i duszpasterskiej, a także po części w literaturze światowej wypełnia książka księdza Stanisława Dziekońskiego.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Jan Decyk, Eschata w oficjum za zmarłych liturgii godzin

1.00zł

Próba ukazania dziejów kształtowania się Oficjum za zmarłych i ewolucji treści, jakie - przez wieki - wpłynęły na obecny kształt modlitwy Kościoła za zmarłych. Liturgia śmieci i pogrzebu, a także modlitwa Kościoła za zmarłych jest udziałem wspólnoty wierzących w przejściu zmarłego ze świata żywych do innego życia, które się nie kończy.

 

Czytaj dalej

1.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach