Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Philogelos, czyli „Ten, który kocha śmiech”, to jedyny zachowany zbiór starożytnych dowcipów. Po co jednak prawnikowi żarty?

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Strony Joanny Pollakówny

Strony Joanny Pollakówny

Zawarte w tomie artykuły dotyczące wierszy Pollakówny potwierdzają poczucie rangi tej poezji, jakie niektórzy przynajmniej krytycy i czytelnicy mieli od czasu publikacji pierwszych jej tomików.

Między pamięcią a projektem przyszłości

Między pamięcią a projektem przyszłości

Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918.

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

W niniejszym opracowaniu zaproponowano ciekawą metodę badawczą. Koncentruje się ona na analizie porównawczej tekstu biblijnego kodeksu płockiego z tekstem zawartym w innych kodeksach nadmozańskich. Cel badań jest poczwórny. Po pierwsze jest nim przeprowadzenie dogłębnej analizy kodykologicznej i paleograficznej, po drugie odczytanie tekstu ewangelicznego zawartego w kodeksie, po trzecie porównanie go z innymi tekstami nadmozańskimi zachowanymi w kodeksach z Liège i Namur w celu określenia czasu i miejsca jego powstania oraz potwierdzenia lub wykluczenia jego nadmozańskiego pochodzenia i wreszcie po czwarte wydanie zarówno odczytanego tekstu łacińskiego kodeksu, jak też udostępnienie jego facsimile badaczom Biblii, liturgii Kościoła w średniowieczu i historykom Mazowsza. Taką nowatorską metodę badań zastosowano wobec kodeksu płockiego po raz pierwszy.

Sztuka życia według Marka Aureliusza

Sztuka życia według Marka Aureliusza

Marek Aureliusz pozostawił po sobie pismo filozoficzne Τὰ εἰς ἑαυτόν, "Do siebie samego". Niniejsze opracowanie stanowi osobiste odczytanie dzieła cesarza-filozofa i jest zarazem owocem wieloletnich badań nad rzymskim stoicyzmem oraz próbą zebrania i poszerzenia ich w jednym tomie, skoncentrowanym na filozoficznych „notatkach” Marka Aureliusza.

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

Temat udziału dziewcząt w drugiej konspiracji niepodległościowej był marginalizowany i stanowi białą plamę w historii PRL-u, przede wszystkim jednak w dwudziestowiecznej historii Polski.

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Całe życie Karola Wojtyły–Jana Pawła II świadczy, że prawdziwy blask i piękno nadaje osobie jej świętość, więcej: w dążeniu do świętości spełnia się człowiek jako osoba. Zatem Splendor personae, czyli świętość spełnieniem osoby – oto przesłanie, które pozostawia nam ten wielki, niezapomniany Ojciec Święty.

Appestat. Selected topics

Appestat. Selected topics

Książka dotyczy problematyki neurologicznej kontroli apetytu. Mechanizmy neuralne i struktury układu nerwowego zaangażowane w procesy owej kontroli zostały określone naukowym terminem appestat. Całość w języku angielskim.

Teologia

Ryszard Selejdak, Diakonat stały...

34.00zł

Diakonat stały, będąc jednym ze skarbów Kościoła, odkrytym na nowo przez Sobór Watykański II i uobecniającym w sposób widzialny osobę Chrystusa-Sługi, zasługuje na to, aby był coraz lepiej poznawany i właściwie doceniany na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.

 

Czytaj dalej

34.00zł

ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY


Rok wydania: 2010Czytaj dalej

0.00zł

Witold Kawecki, Katarzyna Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej

26.00zł

Słowo jest podstawowym medium kultury i towarzyszy wszelkim doświadczeniom człowieka. W publikacji poszczególni autorzy próbują zmierzyć się z pytaniem, czym jest słowo we współczesnej kulturze? Co się dzieje ze słowem w języku popularnym? Jaką pełni rolę w powszechnym użyciu?

 

Czytaj dalej

26.00zł

Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski (red.), Servire Deo et hominibus

23.00zł

25 lat pracy naukowej księdza profesora Stanisława Urbańskiego na UKSW jest przyczyną do opracowania niniejszego podsumowania. Zebrana bibliografia stanowi bogate źródło inspiracji do podejmowania dalszej pracy badawczej w zakresie teologii duchowości.

 

Czytaj dalej

23.00zł

ks. Ryszard Rumianek, Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz

25.00zł

Tytułowy Ezechiel zaliczany jest do proroków większych. Żył i działał w VI w. przed Chrystusem, w okresie niewoli babilońskiej. Z punktu widzenia literackiego Księga Ezechiela jest dziełem bardzo różnorodnym. To, że księga jest rzadko cytowana w Nowym Testamencie w sposób bezpośredni, nie znaczy że nie była ważna dla jego autorów. Z tej starotestamentalnej księgi proroctw wynika przesłanie, że naród może przetrwać tylko wtedy, gdy wyciąga wnioski z przeszłości.

 

Czytaj dalej

25.00zł

ks. Stanisław Urbański, ks. Włodzimierz Gałązka (red.), Duchowość krzyża

22.00zł

Tajemnica krzyża zajmuje naczelne miejsce w duchowości chrześcijańskiej. W publikacji podjęto wybrane zagadnienia z dziedziny teologii krzyża, z duchowości polskiej oraz duchowości europejskiej. Książka ukazała się jako kolejna część serii "Mistyka chrześcijańska".

 

Czytaj dalej

22.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach