15 lat nauk ścisłych na UKSW

15 lat nauk ścisłych na UKSW

Pokłosie jubileuszowej konferencji pt. 15 LAT NAUK ŚCISŁYCH NA UKSW, która miała na celu promocję osiągnięć naukowych pracowników WMP, była więc poświęcona, przede wszystkim, działalności władz i pracowników Wydziału w zakresie uprawianych tu dyscyplin naukowych: matematyki, informatyki, fizyki i chemii.

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Transgraniczny handel wodą w świetle prawa międzynarodowego

Woda jako czynnik niezbędny do życia i rozwoju od zarania dziejów ludzkości stanowiła przedmiot regulacji normatywnych w świetle nie tylko norm prawnych, lecz również religijnych i obyczajowych.

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego

Publikacja porusza kwestię uczciwości relacji rynkowych pomiędzy promującym się przedsiębiorcą a innymi podmiotami.

Matkobójcy

Matkobójcy

Pośród zachowanej spuścizny Eurypidesa aż trzy dramaty eksplicytnie podejmują temat dokonanego przez Orestesa aktu pomsty: dramatyzację samego matkobójstwa przedstawia Elektra, Orestes natomiast i Ifigenia w Taurydzie ukazują konsekwencje nakazanej przez bogów (i mitologiczną tradycję) zbrodni.

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Teresa Kostkiewiczowa w rozmowach z Magdaleną Partyką

Rozmowa rozwija się naturalnie, od pytania o lektury, zawodowe i osobiste, jakie początkująca badaczka literatury, patrząc z nieco odmiennej perspektywy, z zaciekawieniem stawia Pani Profesor. To punkt wyjścia do dialogu o książkach i ludziach, o radości i pożytkach z czytania, o najnowszej historii Polski, tworzeniu i osiągnięciach zespołów badawczych podejmujących refleksję nad literaturą.

Polska i Włochy w dialogu kultur

Polska i Włochy w dialogu kultur

Znaczenie dla kultury polskiej relacji z Włochami jest niepodważalne: to nasz związek przez Kościół, to związki jagiellońskie, to przejęcie wzoru formacji humanistyczno-renesansowej, to związki w zmaganiach o niepodległość narodową XIX i XX wieku.

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Etyka i prawa cżłowieka w biznesie

Autor proponuje metodę filozoficzną pozwalającą na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu, jakim są prawa człowieka z zasadami działalności gospodarczej.

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

Powrót Dziadów i inne szkice teatralne

W szkicach Kopcińskiego uważna interpretacja łączy się z osobistym stosunkiem autora do prezentowanych spektakli.

Teologia

Ryszard Selejdak, Diakonat stały...

34.00zł

Diakonat stały, będąc jednym ze skarbów Kościoła, odkrytym na nowo przez Sobór Watykański II i uobecniającym w sposób widzialny osobę Chrystusa-Sługi, zasługuje na to, aby był coraz lepiej poznawany i właściwie doceniany na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.

 

Czytaj dalej

34.00zł

ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY


Rok wydania: 2010Czytaj dalej

0.00zł

Witold Kawecki, Katarzyna Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej

26.00zł

Słowo jest podstawowym medium kultury i towarzyszy wszelkim doświadczeniom człowieka. W publikacji poszczególni autorzy próbują zmierzyć się z pytaniem, czym jest słowo we współczesnej kulturze? Co się dzieje ze słowem w języku popularnym? Jaką pełni rolę w powszechnym użyciu?

 

Czytaj dalej

26.00zł

Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski (red.), Servire Deo et hominibus

23.00zł

25 lat pracy naukowej księdza profesora Stanisława Urbańskiego na UKSW jest przyczyną do opracowania niniejszego podsumowania. Zebrana bibliografia stanowi bogate źródło inspiracji do podejmowania dalszej pracy badawczej w zakresie teologii duchowości.

 

Czytaj dalej

23.00zł

ks. Ryszard Rumianek, Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz

25.00zł

Tytułowy Ezechiel zaliczany jest do proroków większych. Żył i działał w VI w. przed Chrystusem, w okresie niewoli babilońskiej. Z punktu widzenia literackiego Księga Ezechiela jest dziełem bardzo różnorodnym. To, że księga jest rzadko cytowana w Nowym Testamencie w sposób bezpośredni, nie znaczy że nie była ważna dla jego autorów. Z tej starotestamentalnej księgi proroctw wynika przesłanie, że naród może przetrwać tylko wtedy, gdy wyciąga wnioski z przeszłości.

 

Czytaj dalej

25.00zł

ks. Stanisław Urbański, ks. Włodzimierz Gałązka (red.), Duchowość krzyża

22.00zł

Tajemnica krzyża zajmuje naczelne miejsce w duchowości chrześcijańskiej. W publikacji podjęto wybrane zagadnienia z dziedziny teologii krzyża, z duchowości polskiej oraz duchowości europejskiej. Książka ukazała się jako kolejna część serii "Mistyka chrześcijańska".

 

Czytaj dalej

22.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach