Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

STUDIA nad RODZINĄ

Studia nad Rodziną 1(36)2015

18.00zł

Spis treści numeru TUTAJCzytaj dalej

18.00zł

Studia nad Rodziną 2(35)/2014

18.00zł

U. Bejma, Aktywizacja osób starszych. Wybrane zagadnienia
S. Biały, Gender mainstraeming jako paradygmat równościowy mężczyzn, kobiet i rodziny Czytaj dalej

18.00zł

Studia nad Rodziną 1(34)/2014

18.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWECzytaj dalej

18.00zł

Studia nad Rodziną 2(33)/2013

18.00zł

ARTYKUŁY
P. Artemiuk, "Ludzie Boga" czyli o sensie i naglącej potrzebie świadectwa wiaryCzytaj dalej

18.00zł

Studia nad Rodziną 1(32)/2013

Studia nad Rodziną 1/2013
18.00zł

SPIS TREŚCI
I. ARTYKUŁY PODSTAWOWE
ROLA WIARY W RODZINIE

Elżbieta Osewska, Wychowanie dziecka do wiary w polskiej rodzinie
w kontekście współczesnej dezintegracji dzieciństwa
ks. Józef Stala, Wychowanie dziecka do wiary w rodzinie
w perspektywie teologicznej
ks. Adam Skreczko, Rodzinne wychowanie nastolatka
Herman Lombaerts, Elżbieta Osewska, Współpraca między rodzinami
i szkołami katolickimi w procesie wychowania religijnegoCzytaj dalej

18.00zł

Studia nad Rodziną 1-2/2012

36.00zł

SPIS TREŚCICzytaj dalej

36.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach