wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

STUDIA nad RODZINĄ

Studia nad Rodziną 2/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Jan Paweł II - nasz Mistrz i Przyjaciel
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina jako związek ludzi wierzących w Chrystusie
J. Bajda, Rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów
A.L. Bławat, Ewangeliczne miłosierdzie objawiające się w apostolskich zadaniach rodziny
S. Biały, Szczególna rola Instytutu Studiów nad Rodzina w świetle wymagań stawianych uniwersytetom katolickim przez Papieża  Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Podstawy antropologiczne w systemie nauk o rodzinie
J. Ruszczyński, Życie jest darem wolności
R. Kreczmańska, Aspekty teologiczno-społeczno-prawne budowania autentycznej cywilizacji życia i miłości...
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJąCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 1/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Na ratunek człowiekowi
E. Ozorowski, Nieprzemijalna wartość rodziny
S. M. Kałdon, Rodzina "kościołem domowym" przez wzajemną miłość i wsólnotę życia
K. Czuba, Godność człowieka w nauce Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Koncepcja etyki w nauczaniu Jana Pawła II
K. Wolski, Odnowienie obrazu Bożego w człowieku
S. Biały, Rodzina podmiotem prawa do wolności sumienia a kwestia wolności religijnej
B. Grulkowski, Aspekt psychologiczny sakramentalności małżeństwa
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 2/2004

1.00zł

Sylwetka Walentego Majdańskeigo
WALENTY MAJDAŃSKI – OBROŃCA NIENARODZONYCH DZIECI
PASTERZE KOŚCIOŁA O WALENTYM MAJDAŃSKIM
REFLEKSJE O ZYCIU I DZIELE WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO
BIBLIOGRAFIA WALENTEGO MAJDAŃSKIEGOCzytaj dalej

1.00zł

Studia nad Rodziną 1/2004

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Osaczona rodzina woła o ocalenie
E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
J. Bajda, Zagrożenie dla prawdy antropologicznej rodziny
J. Ruszczyński, Zagubiona tożsamość
S. Dziekoński, Rodzina w katechetycznej posłudze słowa
M. Ozorowski, Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości
A. Fidelus, Rola i zadania kapelana w instytucjach resocjalizacyjnych
J. Szymołon, Religia a kultura
A. Skreczko, Rodzina miejscem kształtowania kultury chrześcijańskiej
W. Szewczyk, Pomiędzy zobowiązaniem a wiernością
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 2/2003

20.00zł

Jan Paweł II – Adhortacja "Ecclesia in Europa" – fragmenty (rozdział I. V. VI.)
RODZINA JAKO ZASADA INTEGRACJI W EUROPIE
REFLEKSJE W ŚWIETLE ADHORTACJI ECCLESIA IN EUROPA
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 1/2003

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Prorodzinny Pontyfikat – "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę"
J. Bajda, Miejsce teologii rodziny w strukturze nauk teologicznych
E. Osewska, Katecheza rodzinna w polskich dokumentach katechetycznych
J. Stala, Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po 1980 roku
J. Ruszczyński, Nowe spojrzenie na problem osoby
A. Kwak, Dziecko i rodzina we współczesnym świecie
B. Chazan, Ochrona życia matki i dziecka
K. Wiatr, Stan polityki prorodzinnej
W. Jankowski, Ruchy prorodzinne w Polsce
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach