Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

STUDIA nad RODZINĄ

Studia nad Rodziną 2/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Jan Paweł II - nasz Mistrz i Przyjaciel
E. Ozorowski, Małżeństwo i rodzina jako związek ludzi wierzących w Chrystusie
J. Bajda, Rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów
A.L. Bławat, Ewangeliczne miłosierdzie objawiające się w apostolskich zadaniach rodziny
S. Biały, Szczególna rola Instytutu Studiów nad Rodzina w świetle wymagań stawianych uniwersytetom katolickim przez Papieża  Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Podstawy antropologiczne w systemie nauk o rodzinie
J. Ruszczyński, Życie jest darem wolności
R. Kreczmańska, Aspekty teologiczno-społeczno-prawne budowania autentycznej cywilizacji życia i miłości...
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJąCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 1/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Na ratunek człowiekowi
E. Ozorowski, Nieprzemijalna wartość rodziny
S. M. Kałdon, Rodzina "kościołem domowym" przez wzajemną miłość i wsólnotę życia
K. Czuba, Godność człowieka w nauce Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Koncepcja etyki w nauczaniu Jana Pawła II
K. Wolski, Odnowienie obrazu Bożego w człowieku
S. Biały, Rodzina podmiotem prawa do wolności sumienia a kwestia wolności religijnej
B. Grulkowski, Aspekt psychologiczny sakramentalności małżeństwa
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 2/2004

1.00zł

Sylwetka Walentego Majdańskeigo
WALENTY MAJDAŃSKI – OBROŃCA NIENARODZONYCH DZIECI
PASTERZE KOŚCIOŁA O WALENTYM MAJDAŃSKIM
REFLEKSJE O ZYCIU I DZIELE WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO
BIBLIOGRAFIA WALENTEGO MAJDAŃSKIEGOCzytaj dalej

1.00zł

Studia nad Rodziną 1/2004

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Osaczona rodzina woła o ocalenie
E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
J. Bajda, Zagrożenie dla prawdy antropologicznej rodziny
J. Ruszczyński, Zagubiona tożsamość
S. Dziekoński, Rodzina w katechetycznej posłudze słowa
M. Ozorowski, Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości
A. Fidelus, Rola i zadania kapelana w instytucjach resocjalizacyjnych
J. Szymołon, Religia a kultura
A. Skreczko, Rodzina miejscem kształtowania kultury chrześcijańskiej
W. Szewczyk, Pomiędzy zobowiązaniem a wiernością
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 2/2003

20.00zł

Jan Paweł II – Adhortacja "Ecclesia in Europa" – fragmenty (rozdział I. V. VI.)
RODZINA JAKO ZASADA INTEGRACJI W EUROPIE
REFLEKSJE W ŚWIETLE ADHORTACJI ECCLESIA IN EUROPA
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 1/2003

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Prorodzinny Pontyfikat – "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę"
J. Bajda, Miejsce teologii rodziny w strukturze nauk teologicznych
E. Osewska, Katecheza rodzinna w polskich dokumentach katechetycznych
J. Stala, Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po 1980 roku
J. Ruszczyński, Nowe spojrzenie na problem osoby
A. Kwak, Dziecko i rodzina we współczesnym świecie
B. Chazan, Ochrona życia matki i dziecka
K. Wiatr, Stan polityki prorodzinnej
W. Jankowski, Ruchy prorodzinne w Polsce
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach