Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

STUDIA nad RODZINĄ

Studia nad Rodziną 1/2005

0.00zł

NAKŁAD WYCZERPANY - PRODUKT NIEDOSTĘPNY

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Na ratunek człowiekowi
E. Ozorowski, Nieprzemijalna wartość rodziny
S. M. Kałdon, Rodzina "kościołem domowym" przez wzajemną miłość i wsólnotę życia
K. Czuba, Godność człowieka w nauce Jana Pawła II
I. Mroczkowski, Koncepcja etyki w nauczaniu Jana Pawła II
K. Wolski, Odnowienie obrazu Bożego w człowieku
S. Biały, Rodzina podmiotem prawa do wolności sumienia a kwestia wolności religijnej
B. Grulkowski, Aspekt psychologiczny sakramentalności małżeństwa
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

0.00zł

Studia nad Rodziną 2/2004

1.00zł

Sylwetka Walentego Majdańskeigo
WALENTY MAJDAŃSKI – OBROŃCA NIENARODZONYCH DZIECI
PASTERZE KOŚCIOŁA O WALENTYM MAJDAŃSKIM
REFLEKSJE O ZYCIU I DZIELE WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO
BIBLIOGRAFIA WALENTEGO MAJDAŃSKIEGOCzytaj dalej

1.00zł

Studia nad Rodziną 1/2004

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Osaczona rodzina woła o ocalenie
E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
J. Bajda, Zagrożenie dla prawdy antropologicznej rodziny
J. Ruszczyński, Zagubiona tożsamość
S. Dziekoński, Rodzina w katechetycznej posłudze słowa
M. Ozorowski, Małżeństwo i Eucharystia jako znaki Bożej miłości
A. Fidelus, Rola i zadania kapelana w instytucjach resocjalizacyjnych
J. Szymołon, Religia a kultura
A. Skreczko, Rodzina miejscem kształtowania kultury chrześcijańskiej
W. Szewczyk, Pomiędzy zobowiązaniem a wiernością
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 2/2003

20.00zł

Jan Paweł II – Adhortacja "Ecclesia in Europa" – fragmenty (rozdział I. V. VI.)
RODZINA JAKO ZASADA INTEGRACJI W EUROPIE
REFLEKSJE W ŚWIETLE ADHORTACJI ECCLESIA IN EUROPA
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 1/2003

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Prorodzinny Pontyfikat – "Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę"
J. Bajda, Miejsce teologii rodziny w strukturze nauk teologicznych
E. Osewska, Katecheza rodzinna w polskich dokumentach katechetycznych
J. Stala, Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po 1980 roku
J. Ruszczyński, Nowe spojrzenie na problem osoby
A. Kwak, Dziecko i rodzina we współczesnym świecie
B. Chazan, Ochrona życia matki i dziecka
K. Wiatr, Stan polityki prorodzinnej
W. Jankowski, Ruchy prorodzinne w Polsce
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł

Studia nad Rodziną 1/2002

20.00zł

ARTYKUŁY PODSTAWOWE
K. Majdański, Geneza i tło historyczne "Familiaris consortio"
S. Stefanek, "Realizacja zadań duszpasterstwa organicznego" (FC 70) - doświadczenia polskie w 20 lat po "Familiaris consortio"
E. Ozorowski, "Osoba-komunia" w nauczaniu Jana Pawła II
J. Bajda, Życie-dar-powołanie, refleksja w dwudziestolecie "Familiaris consortio"
L. Pawlak, Biblijne podstawy duchowości rodziny w "Familiaris consortio"
M. Wójcik, Wybrane zagrożenia rodziny-dwadzieścia lat po "Familiaris consortio"
I. Kowalska, Zewnętrzne zagrożenia życia rodzinnego
A. Jaworska, Charyzmatyczne wymiary posłannictwa wychowawczego rodziców
A. Skreczko, Szkoła w służbie rodziny
D. Zakrzewski, Socjalizacja religijna w rodzinie w obliczu współczesnych procesów społeczno-kulturowych
ARTYKUŁY UZUPEŁNIAJĄCE
RECENZJE I SPRAWOZDANIACzytaj dalej

20.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach