Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Studia Theologica Varsaviensia

Studia Theologica Varsaviensia 1/0217

24.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

24.00zł

Studia Theologica Varsaviensia 2/2016

24.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

24.00zł

Studia Theologica Varsaviensia 1/2016

24.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

24.00zł

Studia Theologica Varsaviensia 2/2015

24.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

24.00zł

Studia Theologica Varsaviensia 1/2015

24.00zł

ARTYKUŁY: Rodzina wobec wyzwań współczesności
A. Kobyliński, Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodzinyCzytaj dalej

24.00zł

Studia Theologica Varsaviensia 2/2014

24.00zł

OD REDAKCJI
ARTYKUŁY (30. rocznica Reconcicliatio et Paenitentia)
A. F. Dziuba, "Reconcicliatio et Paenitentia" - wokół papieskiej genezy i kontekstu historycznegoCzytaj dalej

24.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach