Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Studia Psychologica

Studia Psychologica 2(16)2016

15.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

15.00zł

Studia Psychologica 1(16)2016

15.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

15.00zł

Studia Psychologica 2/2015

15.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

15.00zł

Studia Psychologica 1/2015

15.00zł

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE
J. Piekarska, Zdolności emocjonalne kobiet i mężczyzn a stosowane strategie radzenia sobie ze stresem Czytaj dalej

15.00zł

Studia Psychologica 2/2014

15.00zł

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE
Tomasz Rowiński, Joanna Głuskowska: Gratyfikowanie potrzeb przez mass media a poziom kompetencji społecznych Czytaj dalej

15.00zł

Studia Psychologica 1/2014

15.00zł

ARTYKUŁY TEORETYCZNE
P.Izdebski, A. Bąk, K. Żbikowska, Empatyzowanie – systematyzowanie. Teoria Simona Barona-CohenaCzytaj dalej

15.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach