Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Forum pedagogiczne

Forum Pedagogiczne 2017/1

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Forum Pedagogiczne 2016/2 cz. 2

8.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

8.00zł

Forum Pedagogiczne 2016/2 cz. 1

8.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

8.00zł

Forum Pedagogiczne 2016/1

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Forum Pedagogiczne 2/2015

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści numeru TUTAJ

0.00zł

Forum Pedagogiczne 1/2015

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY

OD REDAKCJI
DZIAŁ TEMATYCZNY: Nauczenie filozofii i etyki
Z. Dymarski, Strategie nauczania filozofii
A. Grodek, Sokrates Café jako sposób kształtowania postawy filozoficznej nauczyciela filozofii i etyki
T. Niemirowski, Co to znaczy „nauczyć filozofii”?Czytaj dalej

0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach