Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność.

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność to kategorie odnoszone bodaj do wszystkich sfer rzeczywistości oraz najważniejszych aspektów egzystencji ludzkiej, stosowane w odległych od siebie dziedzinach nauki (nie tylko zresztą humanistycznych), w kontekście różnorodnych procesów, zjawisk naturalnych, jak i kulturowych artefaktów. Wielokontekstowość i polisemiczność tych kategorii stanowią naturalną zachętę do podjęcia, zogniskowanej wokół nich, refleksji kulturoznawczej.

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2015

32.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 2/2015

32.00zł

ARTYKUŁY
J. Holocher, Bezpieczeństwo obrotu prawno- finansowego. Obowiązki notariusza w świetle
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2015

32.00zł

ARTYKUŁYCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2014

16.00zł

ARTYKUŁY
R. Szczepaniak, Problem stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznychCzytaj dalej

16.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2014

16.00zł

ARTYKUŁY
M. Osuchowska, Konkordaty podpisane z państwami Ameryki Łacińskiej do końca XIX w.
K. Łuczak, Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa Czytaj dalej

16.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2013

16.00zł

ARTYKUŁY:

A. Szpak, Fenomen państw upadłych w świetle prawa międzynarodowego
M. Gontarczyk-Skowrońska, Szkodliwość w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a szkoda w majątku Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych
D. Mieczkowska, Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
M. Kawecki, M. Rogowski, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykorzystywania inteligentnych liczników

RECENZJECzytaj dalej

16.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach