Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Philogelos, czyli „Ten, który kocha śmiech”, to jedyny zachowany zbiór starożytnych dowcipów. Po co jednak prawnikowi żarty?

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych gatunkach zarejestrowanych w parku.

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach

Praca wpisuje się w szereg wypowiedzi, które należy wiązać obecnie z tzw. zwrotem cyfrowym, humanistyką cyfrową, społeczeństwem informacyjnym czy technologiami teleinformatycznymi.

Strony Joanny Pollakówny

Strony Joanny Pollakówny

Zawarte w tomie artykuły dotyczące wierszy Pollakówny potwierdzają poczucie rangi tej poezji, jakie niektórzy przynajmniej krytycy i czytelnicy mieli od czasu publikacji pierwszych jej tomików.

Między pamięcią a projektem przyszłości

Między pamięcią a projektem przyszłości

Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918.

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

Ewangelistarz Płocki z XII wieku

W niniejszym opracowaniu zaproponowano ciekawą metodę badawczą. Koncentruje się ona na analizie porównawczej tekstu biblijnego kodeksu płockiego z tekstem zawartym w innych kodeksach nadmozańskich. Cel badań jest poczwórny. Po pierwsze jest nim przeprowadzenie dogłębnej analizy kodykologicznej i paleograficznej, po drugie odczytanie tekstu ewangelicznego zawartego w kodeksie, po trzecie porównanie go z innymi tekstami nadmozańskimi zachowanymi w kodeksach z Liège i Namur w celu określenia czasu i miejsca jego powstania oraz potwierdzenia lub wykluczenia jego nadmozańskiego pochodzenia i wreszcie po czwarte wydanie zarówno odczytanego tekstu łacińskiego kodeksu, jak też udostępnienie jego facsimile badaczom Biblii, liturgii Kościoła w średniowieczu i historykom Mazowsza. Taką nowatorską metodę badań zastosowano wobec kodeksu płockiego po raz pierwszy.

Sztuka życia według Marka Aureliusza

Sztuka życia według Marka Aureliusza

Marek Aureliusz pozostawił po sobie pismo filozoficzne Τὰ εἰς ἑαυτόν, "Do siebie samego". Niniejsze opracowanie stanowi osobiste odczytanie dzieła cesarza-filozofa i jest zarazem owocem wieloletnich badań nad rzymskim stoicyzmem oraz próbą zebrania i poszerzenia ich w jednym tomie, skoncentrowanym na filozoficznych „notatkach” Marka Aureliusza.

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

Temat udziału dziewcząt w drugiej konspiracji niepodległościowej był marginalizowany i stanowi białą plamę w historii PRL-u, przede wszystkim jednak w dwudziestowiecznej historii Polski.

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Całe życie Karola Wojtyły–Jana Pawła II świadczy, że prawdziwy blask i piękno nadaje osobie jej świętość, więcej: w dążeniu do świętości spełnia się człowiek jako osoba. Zatem Splendor personae, czyli świętość spełnieniem osoby – oto przesłanie, które pozostawia nam ten wielki, niezapomniany Ojciec Święty.

Appestat. Selected topics

Appestat. Selected topics

Książka dotyczy problematyki neurologicznej kontroli apetytu. Mechanizmy neuralne i struktury układu nerwowego zaangażowane w procesy owej kontroli zostały określone naukowym terminem appestat. Całość w języku angielskim.

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2015

32.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 2/2015

32.00zł

ARTYKUŁY
J. Holocher, Bezpieczeństwo obrotu prawno- finansowego. Obowiązki notariusza w świetle
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2015

32.00zł

ARTYKUŁYCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2014

32.00zł

ARTYKUŁY
R. Szczepaniak, Problem stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznychCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2014

32.00zł

ARTYKUŁY
M. Osuchowska, Konkordaty podpisane z państwami Ameryki Łacińskiej do końca XIX w.
K. Łuczak, Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2013

32.00zł

ARTYKUŁY:

A. Szpak, Fenomen państw upadłych w świetle prawa międzynarodowego
M. Gontarczyk-Skowrońska, Szkodliwość w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a szkoda w majątku Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych
D. Mieczkowska, Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
M. Kawecki, M. Rogowski, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykorzystywania inteligentnych liczników

RECENZJECzytaj dalej

32.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach