Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja

Duchowość i formacja to wartości, które wiodą do wspólnego celu, jakim jest zjednoczenie człowieka z Trójjedynym Bogiem poprzez miłość.

Miłosierdzie i miłość społeczna

Miłosierdzie i miłość społeczna

Każdy człowiek, będąc poddany miłosierdziu Bożemu, zobowiązany jest też do obdarowywania nim innych.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2015

32.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 2/2015

32.00zł

ARTYKUŁY
J. Holocher, Bezpieczeństwo obrotu prawno- finansowego. Obowiązki notariusza w świetle
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2015

32.00zł

ARTYKUŁYCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2014

32.00zł

ARTYKUŁY
R. Szczepaniak, Problem stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznychCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2014

32.00zł

ARTYKUŁY
M. Osuchowska, Konkordaty podpisane z państwami Ameryki Łacińskiej do końca XIX w.
K. Łuczak, Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2013

32.00zł

ARTYKUŁY:

A. Szpak, Fenomen państw upadłych w świetle prawa międzynarodowego
M. Gontarczyk-Skowrońska, Szkodliwość w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a szkoda w majątku Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych
D. Mieczkowska, Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
M. Kawecki, M. Rogowski, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykorzystywania inteligentnych liczników

RECENZJECzytaj dalej

32.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach