O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Nauki historyczne i społeczne

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski (red.), Rzeźba w architekturze

4.00zł

Teksty składające się na książkę pozwoliły na wieloaspektowe ukazanie złożoności zagadnienia relacji między rzeźbą a architekturą. Rozważania skupiły się na współczesności.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj (red.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY

Pokłosie konferencji "Digitalizacja a rynek mediów elektronicznych w Polsce", która odbyła się na UKSW przy współudziale Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego. Celem konferencji było poznanie najważniejszych aspektów cyfryzacji mediów elektronicznych w Polsce, prawnych, technicznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i cywilizacyjnych. Społeczeństwo powinno być zapoznane z tą problematyką i konsekwencjami, które w tym obszarze samo poniesie.

 

Czytaj dalej

0.00zł

Wiesław Wysocki (red.), Patriae commodis serviens... Być Ojczyźnie pożytecznym...

12.00zł

Księga pamiątkowa dedykowana Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu.

 

Czytaj dalej

12.00zł

Marcin Drewicz, Prawo o wywłaszczeniu ziemian w Polsce w latach 1919-1952

5.00zł

Publikacja porusza aspekty prawa o wywłaszczeniu ziemian i likwidacji większych majątków ziemskich w Polsce w latach 1919-1952 jako czynnik zmiany społecznej. Książka zawiera wykaz imienny nieruchomości ziemskich podlegających wykupowi przymusowemu na lata 1926-1939.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Radosław Zenderowski, Nad Tatrami błyska się...

10.00zł

Podtytuł: Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). W pracy autor stawia sobie pytania, w jaki sposób po 1989 roku odczytywano, odtwarzano i kreowano słowacką tożsamość narodową w polityce oraz w jakiej mierze dyskusja o narodowej tożsamości prowadzi do pogłębienia podziałów socjopolitycznych na Słowacji?

 

Czytaj dalej

10.00zł

ks. Mieczysław Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową

1.00zł

Kieszonkowa pomoc dla studentów piszących pracę dyplomową lub magisterską. Przewodnik zawiera zbiór podstawowych i użytecznych porad. Książeczka została podzielona na dwie części: przygotowanie merytoryczne i część omawiającą sposób redakcji racy naukowej.

 

Czytaj dalej

1.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach