wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Nauki historyczne i społeczne

Marcin Drewicz, Prawo o wywłaszczeniu ziemian w Polsce w latach 1919-1952

5.00zł

Publikacja porusza aspekty prawa o wywłaszczeniu ziemian i likwidacji większych majątków ziemskich w Polsce w latach 1919-1952 jako czynnik zmiany społecznej. Książka zawiera wykaz imienny nieruchomości ziemskich podlegających wykupowi przymusowemu na lata 1926-1939.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Radosław Zenderowski, Nad Tatrami błyska się...

10.00zł

Podtytuł: Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). W pracy autor stawia sobie pytania, w jaki sposób po 1989 roku odczytywano, odtwarzano i kreowano słowacką tożsamość narodową w polityce oraz w jakiej mierze dyskusja o narodowej tożsamości prowadzi do pogłębienia podziałów socjopolitycznych na Słowacji?

 

Czytaj dalej

10.00zł

ks. Mieczysław Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową

1.00zł

Kieszonkowa pomoc dla studentów piszących pracę dyplomową lub magisterską. Przewodnik zawiera zbiór podstawowych i użytecznych porad. Książeczka została podzielona na dwie części: przygotowanie merytoryczne i część omawiającą sposób redakcji racy naukowej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

Janusz Balicki, Peter Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa

5.00zł

Wybrane kwestie związane z migracjami – ich przyczynami, kategoriami imigrantów, aspektem ekonomicznym, dokumentami Unii Europejskiej dotyczącymi polityki imigracyjnej, wielokulturowością i jej wpływem na procesy imigracyjne. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów; na zakończenie każdego z nich dołączona jest wybrana literatura przedmiotu.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej

5.00zł

Autor omawia główne międzynarodowe konflikty zbrojne drugiej połowy ubiegłego wieku, które w istotny sposób wpływały na sytuację na świecie, politykę supermocarstw, podziały, niebezpieczne zaostrzenie sytuacji politycznej i które dostarczały doświadczeń skłaniających do szukania nowych rozwiązań. Książka zaczyna się od powstania państwa Izrael i wojny izraelsko-arabskiej 1948 i poprzez kryzys berliński, wojny w Korei, Wietnamie, na Półwyspie Indyjskim, w Afganistanie, na Falklandach, w Zatoce Perskiej, na Bałkanach doprowadzona jest do wojny z państwem Talibów. Do każdego rozdziału dołączona jest podstawowa bibliografia tematu.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Hubert Kaczmarski (red.), Kroniki UKSW 1-2/2003-2005

2.00zł

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za lata akademickie 1999-2002.

 

Czytaj dalej

2.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach