Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Nauki historyczne i społeczne

ks. Józef Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae, tom 18

5.00zł

Tytuł tomu: Chrześcijanie w świecie późnego antyku.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Roman Szmurło, Studia Antiquitatis Christianae, tom 16.

1.00zł

Tytuł tomu: Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe.

 

Czytaj dalej

1.00zł

Iwonna Salamonowicz-Górska, ks. Józef Naumowicz, ks. Stanisław Strękowski (red.), Studia Antiquitatis Christianae, tom 15

1.00zł

Tytuł tomu: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

Jerzy Pikulik, Polskie graduały średniowieczne

5.00zł

Prezentacja manuskryptów, które zostały napisane przed 1570 r. Materiał uporządkowany jest według zawartości graduałów: proprium de tempore , proprium de sanctis, commune sanctorum, commune Beatae Mariae Virginia, Missae votivae, Miscellanea. Zebrany materiał źródłowy pochodzi z 92 graduałów . Autor podaje dokładny wykaz i opis źródeł , przejrzystą ikonografię. Monografia daje pojęcie o bogactwie repertuarowym liturgii mszalnej w polskim średniowieczu  i jej znaczeniu dla całokształtu kultury europejskiej.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1996 – 2000, t. I, cz. 3-4

8.00zł

Publikacja obejmuje bibliografię produkcji wydawniczej zakonów i zgromadzeń męskich oraz żeńskich. Tom pierwszy składa się ogólnie z czterech części sprzedawanych w kompletach: cz. 1-2 oraz cz. 3-4.

 

Czytaj dalej

8.00zł

Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995, t. I, cz. 1-2

5.00zł

Publikacja obejmuje bibliografię produkcji wydawniczej zakonów i zgromadzeń męskich oraz żeńskich. Tom pierwszy składa się ogólnie z czterech części sprzedawanych w kompletach: cz. 1-2 oraz cz. 3-4.

 

Czytaj dalej

5.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach