wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Nauki historyczne i społeczne

Janusz Odziemkowski, Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej

5.00zł

Autor omawia główne międzynarodowe konflikty zbrojne drugiej połowy ubiegłego wieku, które w istotny sposób wpływały na sytuację na świecie, politykę supermocarstw, podziały, niebezpieczne zaostrzenie sytuacji politycznej i które dostarczały doświadczeń skłaniających do szukania nowych rozwiązań. Książka zaczyna się od powstania państwa Izrael i wojny izraelsko-arabskiej 1948 i poprzez kryzys berliński, wojny w Korei, Wietnamie, na Półwyspie Indyjskim, w Afganistanie, na Falklandach, w Zatoce Perskiej, na Bałkanach doprowadzona jest do wojny z państwem Talibów. Do każdego rozdziału dołączona jest podstawowa bibliografia tematu.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Hubert Kaczmarski (red.), Kroniki UKSW 1-2/2003-2005

2.00zł

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za lata akademickie 1999-2002.

 

Czytaj dalej

2.00zł

Hubert Kaczmarski (red.), Kroniki UKSW 3-4/2002

12.00zł

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za lata akademickie 1999-2002.

 

Czytaj dalej

12.00zł

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, tom III, cz. 4

5.00zł

Kolejna część tomu III, który opisuje czasy nowożytne. Tym razem wzięte są pod uwagę lata 1914-1945.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, tom III, cz. 3

8.00zł

Tom obejmuje czasy nowożytne. Lata 1887-1914.

 

Czytaj dalej

8.00zł

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku tom III, cz. 2

10.00zł

Monografia milenijna Kościoła śląskiego. Zawartość tomu obejmuje czasy nowożytne, lata 1845-1887.

 

Czytaj dalej

10.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach