O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Nauki historyczne i społeczne

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku tom III, cz. 2

10.00zł

Monografia milenijna Kościoła śląskiego. Zawartość tomu obejmuje czasy nowożytne, lata 1845-1887.

 

Czytaj dalej

10.00zł

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku tom III, cz. 1

6.00zł

Kolejny tom monografii Kościoła katolickiego na Śląsku przedstawiający czasy nowożytne. Opracowanie uwzględnia działalność kulturalną i społeczną Kościoła katolickiego, jego życie liturgiczne i wewnętrzno-ascetyczne. W książce znajdują się tabele prezentujące różne statystyki oraz mapy obrazujące rozmieszczenie klasztorów na Śląsku.

 

Czytaj dalej

6.00zł

ks. Józef Mandziuk , Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku, t. 1, cz. 3

6.00zł

Kolejny tom historii Kościoła katolickiego na Śląsku, obejmujący głównie jesień średniowiecza (1417-1482) i rządy biskupów renesansowych (1482-1520). Tom otwiera bardzo szczegółowo opracowany obraz sztuki sakralnej gotyckiej na Śląsku od pierwszych budowli gotyckich w XIII wieku do gotyku schyłkowego w XV w. W rozdziale dotyczącym sztuki sakralnej autor omawia wszystkie najważniejsze dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę (architektoniczną, przenośną, ołtarzową i nagrobkową), malarstwo (ścienne, sztalugowe, miniaturowe) i rzemiosło artystyczne. W dwóch następnych rozdziałach autor przedstawia historię Kościoła śląskiego w okresie 1417-1482 w perspektywie politycznej, religijnej, obyczajowej, zakonnej, liturgicznej, oświatowej itd. Książka niezbędna jako źródło wiedzy o ówczesnym Kościele we wszystkich aspektach jego życia i działalności.

 

Czytaj dalej

6.00zł

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 1, cz. 2

5.00zł

Pozycja w serii Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Autor, profesor, wybitny znawca problematyki daje wszechstronny, doskonale udokumentowany obraz kształtowania się organizacji, kultury, mentalności, legalizacji Kościoła katolickiego na Śląsku w średniowieczu. Jest to praca obfitująca w szczegóły, ale i dająca szeroką ocenę zjawisk historycznych i kościelnych na tle życia politycznego całej Europy, a zwłaszcza wydarzeń bezpośrednio i pośrednio związanych ze dziejami Śląska. Napisana jest językiem komunikatywnym, niekiedy anegdotycznym, którym dla urozmaicenia i "oddechu" od wydarzeń wielkich autor przedstawia epizody budzące kiedyś wielkie emocje, a nawet konflikty zbrojne, ale teraz należące do wydarzeń raczej antycznych i zabawnych (np. wojna pisana). Użytkową wartość książki poszerzają indeks geograficzny i osobowy.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Helmut Juros, Europejskie dylematy i paradygmaty

5.00zł

Inspiracją do napisania książki było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, kontekst przygotowań do referendum akcesyjnego. Niemniej bieżące spory polityczne są zaledwie dalekim tłem zawartych w niej treści. Refleksja autora sięga głębiej, dotyka płaszczyzny kulturowej. W tekstach powstałych w różnym czasie, mimo swej fascynacji Europą, autor wnikliwie odsłania dylematy obecne w kulturze europejskiej i wytrwale poszukuje jej paradygmatów.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Maciej Matraś, Polskie organizacje we Francji

5.00zł

Obraz masowej emigracji z terenów polskich w latach międzywojennych, związane z tym problemy bytowe, prawne, kulturalne, organizacyjne, religijne.

 

Czytaj dalej

5.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach