Nauki historyczne i społeczne

ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 1, cz. 2

5.00zł

Pozycja w serii Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Autor, profesor, wybitny znawca problematyki daje wszechstronny, doskonale udokumentowany obraz kształtowania się organizacji, kultury, mentalności, legalizacji Kościoła katolickiego na Śląsku w średniowieczu. Jest to praca obfitująca w szczegóły, ale i dająca szeroką ocenę zjawisk historycznych i kościelnych na tle życia politycznego całej Europy, a zwłaszcza wydarzeń bezpośrednio i pośrednio związanych ze dziejami Śląska. Napisana jest językiem komunikatywnym, niekiedy anegdotycznym, którym dla urozmaicenia i "oddechu" od wydarzeń wielkich autor przedstawia epizody budzące kiedyś wielkie emocje, a nawet konflikty zbrojne, ale teraz należące do wydarzeń raczej antycznych i zabawnych (np. wojna pisana). Użytkową wartość książki poszerzają indeks geograficzny i osobowy.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Helmut Juros, Europejskie dylematy i paradygmaty

5.00zł

Inspiracją do napisania książki było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, kontekst przygotowań do referendum akcesyjnego. Niemniej bieżące spory polityczne są zaledwie dalekim tłem zawartych w niej treści. Refleksja autora sięga głębiej, dotyka płaszczyzny kulturowej. W tekstach powstałych w różnym czasie, mimo swej fascynacji Europą, autor wnikliwie odsłania dylematy obecne w kulturze europejskiej i wytrwale poszukuje jej paradygmatów.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Maciej Matraś, Polskie organizacje we Francji

5.00zł

Obraz masowej emigracji z terenów polskich w latach międzywojennych, związane z tym problemy bytowe, prawne, kulturalne, organizacyjne, religijne.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Józef Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae, tom 18

5.00zł

Tytuł tomu: Chrześcijanie w świecie późnego antyku.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Roman Szmurło, Studia Antiquitatis Christianae, tom 16.

1.00zł

Tytuł tomu: Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe.

 

Czytaj dalej

1.00zł

Iwonna Salamonowicz-Górska, ks. Józef Naumowicz, ks. Stanisław Strękowski (red.), Studia Antiquitatis Christianae, tom 15

1.00zł

Tytuł tomu: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej.

 

Czytaj dalej

1.00zł
Subskrybuje zawartość