O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Nauki historyczne i społeczne

ks. Józef Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae, tom 18

5.00zł

Tytuł tomu: Chrześcijanie w świecie późnego antyku.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Roman Szmurło, Studia Antiquitatis Christianae, tom 16.

1.00zł

Tytuł tomu: Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe.

 

Czytaj dalej

1.00zł

Iwonna Salamonowicz-Górska, ks. Józef Naumowicz, ks. Stanisław Strękowski (red.), Studia Antiquitatis Christianae, tom 15

1.00zł

Tytuł tomu: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej.

 

Czytaj dalej

1.00zł

Jerzy Pikulik, Polskie graduały średniowieczne

5.00zł

Prezentacja manuskryptów, które zostały napisane przed 1570 r. Materiał uporządkowany jest według zawartości graduałów: proprium de tempore , proprium de sanctis, commune sanctorum, commune Beatae Mariae Virginia, Missae votivae, Miscellanea. Zebrany materiał źródłowy pochodzi z 92 graduałów . Autor podaje dokładny wykaz i opis źródeł , przejrzystą ikonografię. Monografia daje pojęcie o bogactwie repertuarowym liturgii mszalnej w polskim średniowieczu  i jej znaczeniu dla całokształtu kultury europejskiej.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1996 – 2000, t. I, cz. 3-4

8.00zł

Publikacja obejmuje bibliografię produkcji wydawniczej zakonów i zgromadzeń męskich oraz żeńskich. Tom pierwszy składa się ogólnie z czterech części sprzedawanych w kompletach: cz. 1-2 oraz cz. 3-4.

 

Czytaj dalej

8.00zł

Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995, t. I, cz. 1-2

5.00zł

Publikacja obejmuje bibliografię produkcji wydawniczej zakonów i zgromadzeń męskich oraz żeńskich. Tom pierwszy składa się ogólnie z czterech części sprzedawanych w kompletach: cz. 1-2 oraz cz. 3-4.

 

Czytaj dalej

5.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach