wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Humanistyka

Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm „brulionowy”

40.00zł

Przynosząca wiele odkrywczych ustaleń rozprawa na ważny, lecz rzadko dotąd uwzględniany w badaniach historycznoliterackich temat utworów pozostawionych przez autorów w rękopisach, publikowanych z najrozmaitszych powodów dopiero po ich śmierci. Autorka przedstawia nową kategorię interpretacyjną: romantyzm „brulionowy”, który stanowi nurt wewnętrzny epoki, dynamiczny i żywiołowy, wielogłosowy i nowatorski w stosunku do oficjalnie w epoce manifestowanych postaw programowych i estetycznych. Wydobycie na światło dzienne tekstów ukrytych w szufladach pisarzy,listów, notatników, pism o charakterze osobistympozwala pokazać, jak często granica między życiem a twórczością ulega zatarciu, zaś dotarcie do autografu, prześledzenie jego losów i odczytanie utworu we wszelkich jego uwikłaniach i związkach niejednokrotnie każe zweryfikować przyjęte interpretacje.

Elektroniczna wersja dostępna na:  oraz Czytaj dalej

40.00zł

(red.) Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler, Retoryka Towarzystwa Jezusowego

18.00zł

Zbiór rozpraw odsłaniających nowe perspektywy badawcze w dociekaniach nad bogatym piśmiennictwem jezuickim, nad jego uwikłaniem w kontekst wyznaniowy czy związkami z ideami przemian religijnych i politycznych XVI i XVII wieku.  Pokazując rozmaite aspekty, konteksty i konsekwencje jezuickiej sztuki retorycznej autorzy wnoszą do tej cieszącej się niezmiennym zainteresowaniem badaczy dziedziny nowe odczytania jezuickich tekstów, np. Piotra Skargi czy Jakuba Wujka, przybliżają też dzieła nieznane i dawno zapomniane. Rozprawy odsłaniają wiele obszarów nierozpoznanych, otwierają przestrzeń do dalszych badań i stawiania  kolejnych pytań.

Czytaj dalej

18.00zł

Anna Szczepan-Wojnarska, Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni

19.00zł

Tom otwiera serię poszukiwań i negocjacji dotyczących artykulacji poezji w różnych językach. Transkulturowe pasaże i zaułki znaczeń ewokują pytania o formuły zapośredniczenia. Poezja trwa, objawia się i udziela, sięgając po słowa i normy, poddaje dezintegracji i reintegruje, by ujawniać niewyrażalne i kompletne.

Czytaj dalej

19.00zł

(red.) Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, Znaczenie - Tekst - Kultura. Prace ofiarowane prof. Elżbiecie Janus

34.00zł

Piąty tom serii "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW"Czytaj dalej

34.00zł

(opr.) Izolda Kiec, Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane

0.00zł

Nakład wyczerpany - produkt niedostępny

Czytaj dalej

0.00zł

Aleksander Kondratiew, Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna

23.00zł

Powieść demonologiczna to studium rzeczywistości doszczętnie zmiatanej przez rewolucję na Wołyniu. Odwołując się do miejscowych podań i legend, czerpiąc z mitologii słowiańskiej autor stworzył wyjątkowy pomnik kresu epoki wierzeń.

Czytaj dalej

23.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach