Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Historia człowieka w języku polskim

Historia człowieka w języku polskim

Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku).

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Próba rekonstrukcji dziejów Ewangeliarza księżnej Anastazji, kodeksu stanowiącego najprawdopodobniej wo­tum księcia Bolesława Kędzierzawego za duszę żony Anastazji po jej śmierci w 1158 roku.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Humanistyka

Anna Krasowska. Od Zielonego Balonika do Potem

Od Zielonego Balonika do Potem
22.00zł

Komizm słowny w kabarecie literackim

Praca, będąca wielowątkowym, a przy tym jednocześnie spójnym studium polskiego kabaretu literackiego, łączącego w sobie teatr i literaturę, stanowić może cenną inspirację nie tylko dla literaturoznawców czy językoznawców, ale i dla teatrologów oraz kulturoznawców. Omawiając różne formy XX-wiecznego kabaretu artystycznego, jego miejsce w kulturze, wytworzone w jego kręgu językowe mechanizmy komizmotwórcze, autorka sięgnęła do polskich i obcojęzycznych opracowań teatrologicznych i literaturoznawczych, a także bogatej literatury wspomnieniowej i oczywiście do źródłowych tekstów kabaretowych. Kabaret literacki, będący dziedziną rozrywki o bogatych tradycjach i niekwestionowanym wpływie na przemiany obyczajowości, mogący się poszczycić takimi nazwiskami jak choćby Tadeusz Boy-Żeleński, Jan August Kisielewski, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Brzechwa, Stefan Żeromski, Andrzej Bursa, Sławomir Mrożek, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Miron Białoszewski, wciąż jest zjawiskiem stosunkowo słabo zbadanym. Książka Anny Krasowskiej „Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim” jest ważnym krokiem zmierzającym do wypełnienia tej luki.

Wersja elektroniczna dostępna na: Czytaj dalej

22.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Mickiewicz-Chopin. W kręgu genologii i estetyki

3.00zł

Szkic wygłoszony na pierwszym zebraniu otwartym Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej WNH UKSW. Tym samym zapoczątkowano serię "Zeszytów..." dokumentujących prace Zakładu.Czytaj dalej

3.00zł

Tomasz Malowaniec, Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury

10.00zł

Książka jest efektem wieloletnich doświadczeń i obserwacji autora ludzi w wieku licealnym zmagających się z odczytaniem i interpretacją spotkań z kulturą i literaturą.

Wersja elektroniczna dostępna na 

Objętość: s. 246
Format: A-5
Oprawa: broszura
ISBN 978-83-7072-805-2
Rok wydania: 2012Czytaj dalej

10.00zł

Izabela Duraj-Nowosielska, Nie przypadkiem o "niechcący"

5.00zł

Szkic dotyczący nieintencjonalnego przysłówka „niechcący”, jego struktury semantycznej, akceptowalnych i nieakceptowalnych użyć w zdaniach.

Czytaj dalej

5.00zł

Aleksandra Piętka, Podmiotowość i tożsamość w prozie narracyjnej Eustachego Rylskiego

14.00zł

Dla literatury współczesnej Rylski jest pisarzem o tyle wyjątkowym, że swoją twórczością "stanął w poprzek" "rozpadnięciu" duchowemu współczesnego człowieka. Tradycja, kultura, natura i historia tworzą słowa-kulcze dla jego prozy.Czytaj dalej

14.00zł

Marta Wiszniowska-Majchrzyk, Introducing Cultural Studies

7.00zł

Wprowadzenie do studiów o kulturze Wielkiej Brytanii.
Całość w języku angielskim.

 

Czytaj dalej

7.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach