O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Humanistyka

Anna Szczepan-Wojnarska, Tłumaczenie poezji - negocjowanie wyobraźni

19.00zł

Tom otwiera serię poszukiwań i negocjacji dotyczących artykulacji poezji w różnych językach. Transkulturowe pasaże i zaułki znaczeń ewokują pytania o formuły zapośredniczenia. Poezja trwa, objawia się i udziela, sięgając po słowa i normy, poddaje dezintegracji i reintegruje, by ujawniać niewyrażalne i kompletne.

Czytaj dalej

19.00zł

(red.) Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, Znaczenie - Tekst - Kultura. Prace ofiarowane prof. Elżbiecie Janus

34.00zł

Piąty tom serii "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW"Czytaj dalej

34.00zł

(opr.) Izolda Kiec, Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane

0.00zł

Nakład wyczerpany - produkt niedostępny

Czytaj dalej

0.00zł

Aleksander Kondratiew, Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna

23.00zł

Powieść demonologiczna to studium rzeczywistości doszczętnie zmiatanej przez rewolucję na Wołyniu. Odwołując się do miejscowych podań i legend, czerpiąc z mitologii słowiańskiej autor stworzył wyjątkowy pomnik kresu epoki wierzeń.

Czytaj dalej

23.00zł

Piotr Mitzner, Warszawski "Domek w Kołomnie"

33.60zł

Publikacja wyróżniona została tytułem "Książki Września 2014".

W latach 1934-1936 działał polsko-rosyjski klub dyskusyjny "Domek w Kołomnie", założony przez białego emigranta, wybitnego krytyka, Dymitra Fiłosofowa.

Czytaj dalej

33.60zł

Ewangelina Skalińska, Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje

30.00zł

Nieoczywiste może w pierwszej chwili, bo dotyczące tak biegunowo różnych osobowości twórczych, porównanie: „Norwid – Dostojewski” przynosi wiele ciekawych ustaleń dotyczących punktów wspólnych w portretach literackich obu pisarzy: tropów, motywów, obrazów, postaw artystycznych i stojących przed nimi wyzwań w obliczu rodzącej się w drugiej połowie XIX wieku nowoczesności.Czytaj dalej

30.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach