Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Historia człowieka w języku polskim

Historia człowieka w języku polskim

Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku).

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Próba rekonstrukcji dziejów Ewangeliarza księżnej Anastazji, kodeksu stanowiącego najprawdopodobniej wo­tum księcia Bolesława Kędzierzawego za duszę żony Anastazji po jej śmierci w 1158 roku.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Humanistyka

Bernadetta Kuczera-Chachulska (red.), Liryka romantyczna i inne szkice

5.00zł

Publikacja ukazała się jako VI tom serii "Problemy romantyzmu" i poświęcona jest twórczości Zofii Stefanowskiej i Danuty Zamącińskiej.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Piotr Mitzner, Anna Szczepan-Wojnarska (red.), Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze

10.00zł

Książka ukazuje wieloaspektową obecność Hioba w kulturze, jako postaci biblijnej, jako motywu literackiego, jako tematu cierpienia w ogóle.

 

Czytaj dalej

10.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz Chachulski (red.), Czytanie liryki po Zgorzelskim

5.00zł

Książka jest piątym tomem serii "Problemy Romantyzmu". Powstała jako rezultat spotkania, którego uczestnicy zdawali sobie sprawę z tego, że pisarstwo Czesława Zgorzelskiego stanowi istotną cezurę w rozwoju badań nad poezją w ogóle, a poezją romantyczną w szczególności.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Ewa Dzięgiel (red.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce

4.00zł

Pierwszy tom nowej serii „Prace Językoznawcze” wydawanej przez Instytut Filologii Polskiej UKSW.
Wiedza o mniejszościach pozwala zwalczać szkodliwe stereotypy i uprzedzenia, ma zatem znaczenie nie tylko stricte naukowe, ale też społeczne. Omawiając te
zagadnienia, należy jednocześnie pamiętać o polskich społecznościach mniejszościowych poza granicami kraju. Podwójna perspektywa spojrzenia, z jednej strony na sytuację językową mniejszości narodowych w Polsce, a z drugiej na polskie społeczności za granicą, daje możliwość obiektywnego i wszechstronnego opisu problematyki funkcjonowania języków mniejszościowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy jako problem lingwistyki

5.00zł

Drugi tom serii "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW". Prezentowany tom zawiera szczegółowe analizy zjawisk występujących w idiolektach i tekstach polskich pisarzy.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Magdalena Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne

10.00zł

Podtytuł: Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego. Niniejsza książka stanowi studium romantycznej duchowości badające nurt niejako u podstaw.

 

Czytaj dalej

10.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach