Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego, tom I

Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego, tom I

Przegląd perspektyw i interpretacji. Perspektywa protestancka.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118

Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118

Kolejny tom serii "Studia Starochrześcijańskich Pisarzy" poświęcony został Hilaremu z Poitiers, który jest wczesnochrześcijańskim autorem, cieszącym się w Polsce zainteresowaniem badaczy.

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność.

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność to kategorie odnoszone bodaj do wszystkich sfer rzeczywistości oraz najważniejszych aspektów egzystencji ludzkiej, stosowane w odległych od siebie dziedzinach nauki (nie tylko zresztą humanistycznych), w kontekście różnorodnych procesów, zjawisk naturalnych, jak i kulturowych artefaktów. Wielokontekstowość i polisemiczność tych kategorii stanowią naturalną zachętę do podjęcia, zogniskowanej wokół nich, refleksji kulturoznawczej.

Humanistyka

Ewa Dzięgiel (red.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce

4.00zł

Pierwszy tom nowej serii „Prace Językoznawcze” wydawanej przez Instytut Filologii Polskiej UKSW.
Wiedza o mniejszościach pozwala zwalczać szkodliwe stereotypy i uprzedzenia, ma zatem znaczenie nie tylko stricte naukowe, ale też społeczne. Omawiając te
zagadnienia, należy jednocześnie pamiętać o polskich społecznościach mniejszościowych poza granicami kraju. Podwójna perspektywa spojrzenia, z jednej strony na sytuację językową mniejszości narodowych w Polsce, a z drugiej na polskie społeczności za granicą, daje możliwość obiektywnego i wszechstronnego opisu problematyki funkcjonowania języków mniejszościowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy jako problem lingwistyki

5.00zł

Drugi tom serii "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW". Prezentowany tom zawiera szczegółowe analizy zjawisk występujących w idiolektach i tekstach polskich pisarzy.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Magdalena Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne

10.00zł

Podtytuł: Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego. Niniejsza książka stanowi studium romantycznej duchowości badające nurt niejako u podstaw.

 

Czytaj dalej

10.00zł

Katarzyna Flader, Promieniowanie rapsodyzmu

5.00zł

Podtytuł - w kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka. W 2007 roku minęła 40. rocznica ostatecznej likwidacji Teatru Rapsodycznego. W kontekście tego wydarzenia autorka powraca do myśli i praktyki Mieczysława Kotlarczyka, przywołuje historię teatru. W książce czytelnik znajdzie analizę historii i praktyki artystycznej czerpiących z dorobku rapsodycznego teatrów poezji.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Jerzy Sikora, Od słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań

5.00zł

Kazania są formą komunikacji literackiej docierającej do licznych odbiorców a rzadko rozważaną przez badaczy literatury. Realizując zakreślony tematem problem autor wkracza na teren literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także teologii, filozofii religii i psychologii religii. Część publikacji zajmuje analiza wybranych kazań i homilii Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tischnera, ks. Twardowskiego i bp Zawistowskiego.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Norwida "przypowieść o pięknem"

5.00zł

Podtytuł: i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia problemu estetyki Norwida, czy problemu liryczności, jest natomiast próbą "zbliżeń".

 

Czytaj dalej

5.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach