Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Historia człowieka w języku polskim

Historia człowieka w języku polskim

Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku).

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Próba rekonstrukcji dziejów Ewangeliarza księżnej Anastazji, kodeksu stanowiącego najprawdopodobniej wo­tum księcia Bolesława Kędzierzawego za duszę żony Anastazji po jej śmierci w 1158 roku.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Humanistyka

Katarzyna Flader, Promieniowanie rapsodyzmu

5.00zł

Podtytuł - w kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka. W 2007 roku minęła 40. rocznica ostatecznej likwidacji Teatru Rapsodycznego. W kontekście tego wydarzenia autorka powraca do myśli i praktyki Mieczysława Kotlarczyka, przywołuje historię teatru. W książce czytelnik znajdzie analizę historii i praktyki artystycznej czerpiących z dorobku rapsodycznego teatrów poezji.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Jerzy Sikora, Od słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań

5.00zł

Kazania są formą komunikacji literackiej docierającej do licznych odbiorców a rzadko rozważaną przez badaczy literatury. Realizując zakreślony tematem problem autor wkracza na teren literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także teologii, filozofii religii i psychologii religii. Część publikacji zajmuje analiza wybranych kazań i homilii Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tischnera, ks. Twardowskiego i bp Zawistowskiego.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Norwida "przypowieść o pięknem"

5.00zł

Podtytuł: i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia problemu estetyki Norwida, czy problemu liryczności, jest natomiast próbą "zbliżeń".

 

Czytaj dalej

5.00zł

Wiesława Tomaszewska (red.), Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny

4.00zł

Czwarty tom "Studiów o Kijowskim". Publikacja ma charakter księgi pamiątkowej, której podtytuł "pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci" oddaje jej ideę. Książka zawiera teksty publikowane po raz pierwszy oraz przedruki.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Katarzyna Taras, "Egoista" czy Edi? Bohaterowie najnowszych polskich filmów - rekonesans

4.00zł

Autorka w publikacji zajmuje się kilkoma bohaterami polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku. Interesujących ją bohaterów podzieliła na grupy kierując się jedynie doświadczeniami widza i inspiracjami z prac z zakresu socjologii czy antropologii kultury. A zatem autorka przygląda się:
- bohaterom filmów, w których zaprezentowano zmianę epok,
- bohaterom, którzy wybrali zło,
- inteligentom,
- plebejuszom,
- trzydziestolatkom.
Dodatkowo książka zawiera fotosy z planów zdjęciowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia

4.00zł

Publikacja jest piątym tomem serii "Studia o Kijowskim". Podtytuł "studia" wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów podjętych w poszczególnych szkicach, zaś ich lektura może przekonać również o niewykluczającej obiektywizmu konieczności osobistego stosunku badacza do twórczości, której poświęca czas. W tomie zostały przypomniane dwa opracowania z przeszłości, pozostałe to nowe rozprawy będące pokłosiem konferencji naukowej "Andrzej Kijowski - człowiek i pisarz".

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach