wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Humanistyka

Joanna Zajkowska, Twórczość poetycka Wiktora Gomulickiego wobec literackiej tradycji i współczesności

10.00zł

Przegląd dzieł W. Gomulickiego z perspektywy zjawisk, jakie zachodziły w liryce polskiej i europejskiej we współczesnym mu czasie.

 

Czytaj dalej

10.00zł

Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak (red.), Medytacja

5.00zł

Podtytuł: postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu.
Zebrane w książce artykuły odnoszą się do trzech obszarów problemowych: poszukiwań istoty medytacji, zrozumienia i zastosowania medytacji w niektórych dziedzinach ludzkiego doświadczania świata i w końcu do związków między medytacją a wypowiedzią literacką.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska (red.), Liryka romantyczna i inne szkice

5.00zł

Publikacja ukazała się jako VI tom serii "Problemy romantyzmu" i poświęcona jest twórczości Zofii Stefanowskiej i Danuty Zamącińskiej.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Piotr Mitzner, Anna Szczepan-Wojnarska (red.), Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze

10.00zł

Książka ukazuje wieloaspektową obecność Hioba w kulturze, jako postaci biblijnej, jako motywu literackiego, jako tematu cierpienia w ogóle.

 

Czytaj dalej

10.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz Chachulski (red.), Czytanie liryki po Zgorzelskim

5.00zł

Książka jest piątym tomem serii "Problemy Romantyzmu". Powstała jako rezultat spotkania, którego uczestnicy zdawali sobie sprawę z tego, że pisarstwo Czesława Zgorzelskiego stanowi istotną cezurę w rozwoju badań nad poezją w ogóle, a poezją romantyczną w szczególności.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Ewa Dzięgiel (red.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce

4.00zł

Pierwszy tom nowej serii „Prace Językoznawcze” wydawanej przez Instytut Filologii Polskiej UKSW.
Wiedza o mniejszościach pozwala zwalczać szkodliwe stereotypy i uprzedzenia, ma zatem znaczenie nie tylko stricte naukowe, ale też społeczne. Omawiając te
zagadnienia, należy jednocześnie pamiętać o polskich społecznościach mniejszościowych poza granicami kraju. Podwójna perspektywa spojrzenia, z jednej strony na sytuację językową mniejszości narodowych w Polsce, a z drugiej na polskie społeczności za granicą, daje możliwość obiektywnego i wszechstronnego opisu problematyki funkcjonowania języków mniejszościowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach