Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego, tom I

Polityczne i religijne aspekty percepcji buddyzmu tybetańskiego, tom I

Przegląd perspektyw i interpretacji. Perspektywa protestancka.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118

Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118

Kolejny tom serii "Studia Starochrześcijańskich Pisarzy" poświęcony został Hilaremu z Poitiers, który jest wczesnochrześcijańskim autorem, cieszącym się w Polsce zainteresowaniem badaczy.

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Cmentarz na Rossie w Wilnie

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX wieku nagrobków najsłynniejszej wileńskiej nekropolii /.../ to bezcenne informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących Wilno.

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury

Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność.

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność w kulturze

Możliwość i konieczność to kategorie odnoszone bodaj do wszystkich sfer rzeczywistości oraz najważniejszych aspektów egzystencji ludzkiej, stosowane w odległych od siebie dziedzinach nauki (nie tylko zresztą humanistycznych), w kontekście różnorodnych procesów, zjawisk naturalnych, jak i kulturowych artefaktów. Wielokontekstowość i polisemiczność tych kategorii stanowią naturalną zachętę do podjęcia, zogniskowanej wokół nich, refleksji kulturoznawczej.

Humanistyka

Wiesława Tomaszewska (red.), Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny

4.00zł

Czwarty tom "Studiów o Kijowskim". Publikacja ma charakter księgi pamiątkowej, której podtytuł "pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci" oddaje jej ideę. Książka zawiera teksty publikowane po raz pierwszy oraz przedruki.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Katarzyna Taras, "Egoista" czy Edi? Bohaterowie najnowszych polskich filmów - rekonesans

4.00zł

Autorka w publikacji zajmuje się kilkoma bohaterami polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku. Interesujących ją bohaterów podzieliła na grupy kierując się jedynie doświadczeniami widza i inspiracjami z prac z zakresu socjologii czy antropologii kultury. A zatem autorka przygląda się:
- bohaterom filmów, w których zaprezentowano zmianę epok,
- bohaterom, którzy wybrali zło,
- inteligentom,
- plebejuszom,
- trzydziestolatkom.
Dodatkowo książka zawiera fotosy z planów zdjęciowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia

4.00zł

Publikacja jest piątym tomem serii "Studia o Kijowskim". Podtytuł "studia" wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów podjętych w poszczególnych szkicach, zaś ich lektura może przekonać również o niewykluczającej obiektywizmu konieczności osobistego stosunku badacza do twórczości, której poświęca czas. W tomie zostały przypomniane dwa opracowania z przeszłości, pozostałe to nowe rozprawy będące pokłosiem konferencji naukowej "Andrzej Kijowski - człowiek i pisarz".

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne

4.00zł

Kolejne ogniwo z cyklu "Studium nad Kijowskim" próbuje do pewnego stopnia odsłonić oblicze Kijowskiego przez jego biografię, możliwie kompletną bibliografię jego twórczości oraz krytycznoliteracką i naukową recepcję.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..."

4.00zł

Kolejna antologia wierszy Norwida jest rezultatem osobistego wyboru autorki. Książka podzielona jest na jednostki chronologiczne: wiersze z lat 1840-1865; paryskie intermezzo liryczne 1865-1866, wiersze z lat 1866-1883. Obok powszechnie znanych wierszy (jak Bema pamięci żałobny rapsod) są mniej znane, a może tylko zapomniane. Obok klasycznych liryków wiersze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, "zaangażowane", o treści aluzyjnie politycznej czy społecznej (Socjalizm). Interesujący jest wstępny esej autorki wyboru, podkreślający różnorodność twórczości Norwida.

 

Czytaj dalej

4.00zł

B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szreglacka (red.) , Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość

2.00zł

Grażyna Halkiewicz-Sojak omawia poezję Krasińskiego w jej relacji do problemu "paradygmatu romantycznego", w którym mieści się także problem konfliktu filozofii i wiary, i sposób, w jaki rozwiązuje go Krasiński. Arkadiusz Bogdajewski przedstawia Krasińskiego jako poetę wizji. B. Kuczera -Chachulska pisze o "instynkcie" wieczności jako przeciwwadze do przedstawianej w jego twórczości nuty "samozniszczenia" i "minorowej tonacji". Jerzy Borowczyk zastanawia się nad rolą wspomnień i pamięci w twórczości Krasińskiego. Magdalena Bąk analizuje utwór poety "Mord elektrycznym prądem", a Marek Troszyński "Niedokończony poemat". Maria Prussak omawia inscenizację Nie-boskiej komedii w ujęciu J. Grzegorzewskiego. Ewa Szeglacka pisze o dziennikach Krasińskiego, a Magdalena Saganiak zajmuje się jego epistologią. Piotr Mitzner przypomina zaginiony portret Amelii Załuskiej i dramatyczne dzieje wzajemnych relacji między nią a Krasińskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach