Nieokreśloność i granice

Nieokreśloność i granice

Książka jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny współczesnej humanistyki, a także różne metodologie.

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym.

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej homonimii międzyjęzykowej. Autorzy dokonali analizy zjawiska zewnętrznego podobieństwa i/lub identyczności jednostek należących do języków: białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu?

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Bardzo ciekawy tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary.

Humanistyka

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Norwida "przypowieść o pięknem"

5.00zł

Podtytuł: i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia problemu estetyki Norwida, czy problemu liryczności, jest natomiast próbą "zbliżeń".

 

Czytaj dalej

5.00zł

Wiesława Tomaszewska (red.), Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny

4.00zł

Czwarty tom "Studiów o Kijowskim". Publikacja ma charakter księgi pamiątkowej, której podtytuł "pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci" oddaje jej ideę. Książka zawiera teksty publikowane po raz pierwszy oraz przedruki.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Katarzyna Taras, "Egoista" czy Edi? Bohaterowie najnowszych polskich filmów - rekonesans

4.00zł

Autorka w publikacji zajmuje się kilkoma bohaterami polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku. Interesujących ją bohaterów podzieliła na grupy kierując się jedynie doświadczeniami widza i inspiracjami z prac z zakresu socjologii czy antropologii kultury. A zatem autorka przygląda się:
- bohaterom filmów, w których zaprezentowano zmianę epok,
- bohaterom, którzy wybrali zło,
- inteligentom,
- plebejuszom,
- trzydziestolatkom.
Dodatkowo książka zawiera fotosy z planów zdjęciowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia

4.00zł

Publikacja jest piątym tomem serii "Studia o Kijowskim". Podtytuł "studia" wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów podjętych w poszczególnych szkicach, zaś ich lektura może przekonać również o niewykluczającej obiektywizmu konieczności osobistego stosunku badacza do twórczości, której poświęca czas. W tomie zostały przypomniane dwa opracowania z przeszłości, pozostałe to nowe rozprawy będące pokłosiem konferencji naukowej "Andrzej Kijowski - człowiek i pisarz".

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne

4.00zł

Kolejne ogniwo z cyklu "Studium nad Kijowskim" próbuje do pewnego stopnia odsłonić oblicze Kijowskiego przez jego biografię, możliwie kompletną bibliografię jego twórczości oraz krytycznoliteracką i naukową recepcję.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..."

4.00zł

Kolejna antologia wierszy Norwida jest rezultatem osobistego wyboru autorki. Książka podzielona jest na jednostki chronologiczne: wiersze z lat 1840-1865; paryskie intermezzo liryczne 1865-1866, wiersze z lat 1866-1883. Obok powszechnie znanych wierszy (jak Bema pamięci żałobny rapsod) są mniej znane, a może tylko zapomniane. Obok klasycznych liryków wiersze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, "zaangażowane", o treści aluzyjnie politycznej czy społecznej (Socjalizm). Interesujący jest wstępny esej autorki wyboru, podkreślający różnorodność twórczości Norwida.

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach