wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Humanistyka

Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska (red.), Język pisarzy jako problem lingwistyki

5.00zł

Drugi tom serii "Prace językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW". Prezentowany tom zawiera szczegółowe analizy zjawisk występujących w idiolektach i tekstach polskich pisarzy.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Magdalena Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne

10.00zł

Podtytuł: Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego. Niniejsza książka stanowi studium romantycznej duchowości badające nurt niejako u podstaw.

 

Czytaj dalej

10.00zł

Katarzyna Flader, Promieniowanie rapsodyzmu

5.00zł

Podtytuł - w kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka. W 2007 roku minęła 40. rocznica ostatecznej likwidacji Teatru Rapsodycznego. W kontekście tego wydarzenia autorka powraca do myśli i praktyki Mieczysława Kotlarczyka, przywołuje historię teatru. W książce czytelnik znajdzie analizę historii i praktyki artystycznej czerpiących z dorobku rapsodycznego teatrów poezji.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Jerzy Sikora, Od słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań

5.00zł

Kazania są formą komunikacji literackiej docierającej do licznych odbiorców a rzadko rozważaną przez badaczy literatury. Realizując zakreślony tematem problem autor wkracza na teren literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także teologii, filozofii religii i psychologii religii. Część publikacji zajmuje analiza wybranych kazań i homilii Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tischnera, ks. Twardowskiego i bp Zawistowskiego.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Norwida "przypowieść o pięknem"

5.00zł

Podtytuł: i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia problemu estetyki Norwida, czy problemu liryczności, jest natomiast próbą "zbliżeń".

 

Czytaj dalej

5.00zł

Wiesława Tomaszewska (red.), Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny

4.00zł

Czwarty tom "Studiów o Kijowskim". Publikacja ma charakter księgi pamiątkowej, której podtytuł "pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci" oddaje jej ideę. Książka zawiera teksty publikowane po raz pierwszy oraz przedruki.

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach