O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Humanistyka

Katarzyna Flader, Promieniowanie rapsodyzmu

5.00zł

Podtytuł - w kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka. W 2007 roku minęła 40. rocznica ostatecznej likwidacji Teatru Rapsodycznego. W kontekście tego wydarzenia autorka powraca do myśli i praktyki Mieczysława Kotlarczyka, przywołuje historię teatru. W książce czytelnik znajdzie analizę historii i praktyki artystycznej czerpiących z dorobku rapsodycznego teatrów poezji.

 

Czytaj dalej

5.00zł

ks. Jerzy Sikora, Od słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań

5.00zł

Kazania są formą komunikacji literackiej docierającej do licznych odbiorców a rzadko rozważaną przez badaczy literatury. Realizując zakreślony tematem problem autor wkracza na teren literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także teologii, filozofii religii i psychologii religii. Część publikacji zajmuje analiza wybranych kazań i homilii Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, ks. Tischnera, ks. Twardowskiego i bp Zawistowskiego.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Norwida "przypowieść o pięknem"

5.00zł

Podtytuł: i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia problemu estetyki Norwida, czy problemu liryczności, jest natomiast próbą "zbliżeń".

 

Czytaj dalej

5.00zł

Wiesława Tomaszewska (red.), Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny

4.00zł

Czwarty tom "Studiów o Kijowskim". Publikacja ma charakter księgi pamiątkowej, której podtytuł "pamięci pisarza w dwudziestą rocznicę śmierci" oddaje jej ideę. Książka zawiera teksty publikowane po raz pierwszy oraz przedruki.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Katarzyna Taras, "Egoista" czy Edi? Bohaterowie najnowszych polskich filmów - rekonesans

4.00zł

Autorka w publikacji zajmuje się kilkoma bohaterami polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku. Interesujących ją bohaterów podzieliła na grupy kierując się jedynie doświadczeniami widza i inspiracjami z prac z zakresu socjologii czy antropologii kultury. A zatem autorka przygląda się:
- bohaterom filmów, w których zaprezentowano zmianę epok,
- bohaterom, którzy wybrali zło,
- inteligentom,
- plebejuszom,
- trzydziestolatkom.
Dodatkowo książka zawiera fotosy z planów zdjęciowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia

4.00zł

Publikacja jest piątym tomem serii "Studia o Kijowskim". Podtytuł "studia" wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów podjętych w poszczególnych szkicach, zaś ich lektura może przekonać również o niewykluczającej obiektywizmu konieczności osobistego stosunku badacza do twórczości, której poświęca czas. W tomie zostały przypomniane dwa opracowania z przeszłości, pozostałe to nowe rozprawy będące pokłosiem konferencji naukowej "Andrzej Kijowski - człowiek i pisarz".

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach