O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego, tom 3

Studia i szkice poświęcone twórczości poetyckiej Stanisława Kostki Potockiego, jego dziennikom, rozprawom z zakresu krytyki literackiej, estetyki, teorii stylu, mowom publicznym i pochwałom najwybitniejszych postaci epoki, a także zwięzłe podsumowanie badań nad działalnością kolekcjonerską i publicystyczną właściciela Wilanowa.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

Humanistyka

Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne

4.00zł

Kolejne ogniwo z cyklu "Studium nad Kijowskim" próbuje do pewnego stopnia odsłonić oblicze Kijowskiego przez jego biografię, możliwie kompletną bibliografię jego twórczości oraz krytycznoliteracką i naukową recepcję.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..."

4.00zł

Kolejna antologia wierszy Norwida jest rezultatem osobistego wyboru autorki. Książka podzielona jest na jednostki chronologiczne: wiersze z lat 1840-1865; paryskie intermezzo liryczne 1865-1866, wiersze z lat 1866-1883. Obok powszechnie znanych wierszy (jak Bema pamięci żałobny rapsod) są mniej znane, a może tylko zapomniane. Obok klasycznych liryków wiersze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, "zaangażowane", o treści aluzyjnie politycznej czy społecznej (Socjalizm). Interesujący jest wstępny esej autorki wyboru, podkreślający różnorodność twórczości Norwida.

 

Czytaj dalej

4.00zł

B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szreglacka (red.) , Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość

2.00zł

Grażyna Halkiewicz-Sojak omawia poezję Krasińskiego w jej relacji do problemu "paradygmatu romantycznego", w którym mieści się także problem konfliktu filozofii i wiary, i sposób, w jaki rozwiązuje go Krasiński. Arkadiusz Bogdajewski przedstawia Krasińskiego jako poetę wizji. B. Kuczera -Chachulska pisze o "instynkcie" wieczności jako przeciwwadze do przedstawianej w jego twórczości nuty "samozniszczenia" i "minorowej tonacji". Jerzy Borowczyk zastanawia się nad rolą wspomnień i pamięci w twórczości Krasińskiego. Magdalena Bąk analizuje utwór poety "Mord elektrycznym prądem", a Marek Troszyński "Niedokończony poemat". Maria Prussak omawia inscenizację Nie-boskiej komedii w ujęciu J. Grzegorzewskiego. Ewa Szeglacka pisze o dziennikach Krasińskiego, a Magdalena Saganiak zajmuje się jego epistologią. Piotr Mitzner przypomina zaginiony portret Amelii Załuskiej i dramatyczne dzieje wzajemnych relacji między nią a Krasińskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł

Jan Miernowski, To była noc

4.00zł

Monografia przybliżająca czytelnikom pisarza II wojny światowej Jana Miernowskiego (1906-1944); poety i polonisty, nauczyciela szkół warszawskich. Jego wiersze po wojnie pojawiały się sporadycznie w czasopismach i antologiach.
Na użytek tej publikacji wydawca dokonał arbitralnego wyboru utworów poetyckich (kwalifikując do druku, jego zdaniem, najlepsze), układając je w porządku chronologicznym. W przypadku odmian tekstów podano do druku wersję najpóźniejszą.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Barbara Bobrowska, Małe narracje Prusa

5.00zł

Przedmiotem zainteresowania autorki są teksty określane tradycyjnie jako nowele, opowiadania, obrazki, szkice, felietony, a także utwory prozatorskie "średniej" objętości, które w drugiej połowie XIX wieku nie były postrzegane jako powieści (głównie ze względu na swe rozmiary), a które dziś skłonni bylibyśmy uznać za mieszczące się w tej formie typologicznej. Książka nie ma charakteru całościowego omówienia zagadnienia "małych narracji" Prusa; jest zbiorem "świadectw lektury" wybranych krótkich utworów prozatorskich, choć jednym z naczelnych założeń pracy jest jej komplementarność wobec opracowań funkcjonujących w profesjonalnym literaturoznawczym obiegu - kompleksowych i cząstkowych.
Omawiane są utwory mniej znane i rzadziej interpretowane, pochodzące przeważnie z wczesnego lub późniejszego okresu twórczości Prusa.

 

Czytaj dalej

5.00zł

Piotr Mitzner, Teatr Tadeusza Kościuszki

4.00zł

Dzieje sceniczne sztuk poświęconych Tadeuszowi Kościuszce. Napisano ich blisko sto. Kilka z nich, przede wszystkim Kościuszko pod Racławicami Władysława Anczyca, odniosło wielki sukces. Maria Ossowska pisała, że "w życiu narodów nic nie jest tak realne i praktyczne jak ideał". W jaki sposób przeszłość, będąca pobojowiskiem niespełnionych nadziei, może krzepić ducha, to jedna z tajemnic polskości. Ona ukształtowała mit o Naczelniku w nieskazitelnie białej sukmanie.

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach