NAGRODA STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW KATOLICKICH

NAGRODA STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW KATOLICKICH

FENIKS 2021 w kategorii "książka autora zagranicznego" dla książki Quentina Skinnera Cnoty renesansowe w przekładzie Kingi Koehler

FENIKS 2021

W ten sposób Kapituła nagrody uzasadniła swój wybór:

"Znakomite studium myśli politycznej epoki renesansu. Bezcenne źródło informacji i wiedzy
na temat epoki – rządzących nią uwarunkowań społecznych ekonomicznych i politycznych.
Nagroda stanowi także formę uhonorowania trudu autorki przekładu w zakresie możliwie
najwierniejszego odzwierciedlenia oryginalnego przekazu autora."