NOWY WYKAZ CZASOPISM PUNKTOWANYCH

NOWY WYKAZ CZASOPISM PUNKTOWANYCH

MNiSW ogłosiło wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Znalazło się w nim 10 publikowanych przez nas czasopism.