POLSKIE WIERSZE WOJENNE

POLSKIE WIERSZE WOJENNE

Już w sprzedaży.

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej trafiają do rąk czytelników „Polskie wiersze wojenne” – antologia ułożona przez Józefa Czapskiego w Taszkiencie wiosną 1942 roku, przygotowana do druku przez Igora Biełowa i Piotra Mitznera (wydanie dwujęzyczne, polsko-rosyjskie).