SETNA ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA LEMA

SETNA ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA LEMA

Najnowsza książka dr. Łukasza Kucharczyka w rocznicę urodzin pioniera polskiej fantastyki.

W stulecie urodzin Stanisława Lema powstała książka dotykająca jednej  z najważniejszych kwestii jego twórczości – problemu ludzkiej cielesności jako formy materialnej egzystencji oraz relacji ze świadomością. Jako dziecko pisarz poznał ludzkie ciało wcześniej niż litery alfabetu – jego pierwszymi książkami były atlasy medyczne, a z wykształcenia uniwersyteckiego był lekarzem. Tajemnica egzystencjalna stanowiła jądro jego pisarskiej aktywności, a w tekstach publicystycznych zrównywał ją z religijnym sacrum, którego „empiria się nie ima” i nie będzie się imać „także wówczas, kiedy syntetyczne osobowości świadomości będzie można produkować z metra”. Książka dr. Łukasza Kucharczyka jest swego rodzaju atlasem bodaj wszystkich aspektów cielesności w ujęciu samego Lema, jak i jego interpretatorów. Kucharczyk narysował mapę  z wieloma punktami orientacyjnymi, wśród których znalazły się: groteska korporalna, ciało wobec dobra i zła, ciało wiecznie stające się, ciało sztuczne, labirynty cielesności…

WYWIAD Z AUTOREM