FENIKS 2023 – nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2023 – nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Na zdjęciu od lewej: ks. prof. Marek Parchem, prof. Andrzej Strzałecki, prof. Anna Kuśmirek, dr Magdalena Woźniewska-Działak i dyrektor WNUKSW Joanna Dziurzyńska.

W dniach: 20-23.04.2023r. odbyły się XXVIII Targi Wydawców Katolickich. Jury doceniło publikacje naszego wydawnictwa.

Podczas gali wręczenia Feniksów 2023 nagrodę odebrała dr Magdalena Woźniewska-Działak (kategoria „Historia – Niepodległa”).

Ponadto zostali wyróżnieni: prof. Anna Kuśmirek i ks. prof. Marek Parchem (kategoria Tłumacz) oraz prof. Andrzej Strzałecki (kategoria Edytorstwo – Album). Otrzymaliśmy również wyróżnienie za serię Film z klapsem, które odebrała dyrektor Wydawnictwa Joanna Dziurzyńska w imieniu: Magdaleny Butkiewicz, Piotra Drzewieckiego, Dagmary Jaszewskiej, Grzegorza Łęcickiego i Pawła Płatka.

Szczegóły dot. tegorocznych Feniksów dostępne są na stronie SWK

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gorąco gratulujemy.
Zespół WNUKSW