Dyrektor

Sekretarz

Marketing 

Redaktorzy

tel. 22 561 88 81 (wew. 281)

Skład komputerowy (DTP)

                   tel. 22 561 90 39 (wew. 439)

                  tel. 22 380 96 83 (wew. 583)

Księgarnia Uniwersytecka

ul. Dewajtis 5 w Warszawie (domek nr 2)
czynna: pn. - pt. godz. 9.00-14.30
tel. 22 561 89 23 (wew. 323)

Magazyn Wydawnictwa UKSW

  • Roman Dajek

ul. Dewajtis 5/ 103
tel. 22 561 89 12 (wew. 312)