Przy zgłaszaniu publikacji na rok 2020 obowiązują zasady konkursowe, zgodnie z Uchwałą nr 108 Senatu UKSW (szczegóły poniżej). Autor/Redaktor naukowy dostarcza wersję elektroniczną wraz z wydrukiem pracy oraz listą proponowanych recenzentów.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wydania publikacji należy złożyć w Wydawnictwie wypełniony wniosek (plik poniżej). Autor zobowiązany jest do wypełnienia pierwszej części do określenia objętości. Dalsze kalkulacje uzupełnia Wydawnictwo. Podpisane wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego.

Pliki do pobrania: