Przy zgłaszaniu publikacji na rok 2021 obowiązują zasady określone w  Zarządzeniu nr 47/2020 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2020 r. (szczegóły poniżej). Autor/Redaktor naukowy dostarcza wersję elektroniczną wraz z wydrukiem pracy oraz listą proponowanych recenzentów.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wydania publikacji należy złożyć w Wydawnictwie wypełniony wniosek (plik poniżej). Autor zobowiązany jest do wypełnienia pierwszej części do określenia objętości. Dalsze kalkulacje uzupełnia Wydawnictwo. Podpisane wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca.

Pliki do pobrania: