Regulamin sprzedaży (obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.)

Księgarnia Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwana dalej Księgarnią) prowadzi sprzedaż książek stacjonarną oraz wysyłkową (na odległość).

1. Zamawianie książek

1.1. Zamówienia można składać:

  • drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dn. 16 lipca 2004 – ustawa telekomunikacyjna)
  • przez stronę internetową Księgarni https://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/,
  • e-mailem: wydawnictwo@uksw.edu.pl,
  • pocztą na adres Wydawnictwa UKSW (ul. Dewajtis 5, domek 2, 01-815 Warszawa)

1.2. Warunki realizacji zamówienia:

  • dostępność danego tytułu w ofercie Księgarni,
  • prawidłowe wypełnienie formularza adresowego – w przypadku składania zamówienia poprzez stronę internetową Księgarni; w pozostałych przypadkach warunkiem realizacji zamówienia jest przekazanie przez klienta prawidłowych danych adresowych.

Dane osobowe przekazywane przez klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

1.3. Umowa z klientem

Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową klient otrzymuje e-mail z informacją o zamówieniu. Wówczas uznaje się, że umowa pomiędzy klientem a Księgarnią została zawarta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO Klient w momencie złożenia zamówienia uznaje, że zapoznał się z warunkami przetwarzania danych osobowych znajdującymi się  tutaj:https://uksw.edu.pl/polityka-prywatnosci/

Po zalogowaniu może kontynuować zakupy lub sprawdzić aktualny stan zamówienia i historię zamówień. W pozostałych przypadkach umowa zawierana jest w ciągu dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jest to czas, w którym klient może zostać poinformowany o dostępności danego tytułu. Jeśli w tym czasie Księgarnia nie udzieli informacji zwrotnej, to przyjmuje się, że dany tytuł jest dostępny, zaś sama umowa zostaje automatycznie zawarta.

Klient może zmienić lub anulować zamówienie (e-mail, telefon) wyłącznie do momentu wysłania zamówienia.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient zostanie o tym poinformowany, by zadecydował o sposobie realizacji zamówienia. Taka sytuacja może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

2. Wysyłka i formy płatności

2.1. Wysyłka

Zamówienia wysyłane są w ciągu od 2 do 10 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto.

Na terenie Polski przesyłki obsługuje Poczta Polska. Koszty wysyłki pokrywa klient. Naliczane są one wg cennika Poczty Polskiej.

Przesyłki poza granicami Polski - zainteresowany klient otrzyma stosowne informacje, gdy skontaktuje się z Księgarnią.

Klient ma prawo skorzystania z usług wybranej i opłaconej przez siebie firmy kurierskiej.

W przypadku wystąpienia opóźnień z winy Księgarni klient zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie telefonicznie bądź mailowo.

Księgarnia nie odpowiada za opóźnienia powstałe wskutek działania Poczty Polskiej.

2.2. Formy płatności

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, na której wyszczególnia się zamówione książki oraz koszty przesyłki. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Cena podana przy towarze jest obowiązująca w chwili zamówienia.

Księgarnia zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeśli te nieprawidłowo zostały upublicznione.

Klient może zapłacić za zamówiony towar przelewem na konto Księgarni, dokonując przedpłaty na podany nr konta lub przelewem na podstawie wystawionej faktury.

3. Reklamacja i zwroty

3.1. Wadliwy towar

W przypadku otrzymania wadliwego towaru klient ma prawo do reklamacji. Uszkodzony towar powinien przesłać do Księgarni, na koszt odbiorcy. Księgarnia udzieli klientowi odpowiedzi na wniesioną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeśli Księgarnia uzna reklamację za zasadną, zobowiązuje się wymienić towar na nieuszkodzony, a jeśli to nie będzie możliwe, to zaoferuje inne dostępne publikacje lub zwróci klientowi równowartość towaru i poniesionych kosztów przesyłki. Klient do paczki z książką winien załączyć fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Księgarni reklamacja nie będzie uwzględniana.

3.2. Zwrot zakupionego towaru

Klient może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki. Towar nie może być uszkodzony, zniszczony, kopiowany. Księgarnia zwraca jedynie kwotę równą wartości zakupionego towaru, na wskazany rachunek bankowy lub adres. Klient do paczki z książką winien załączyć fakturę VAT, oraz formularz o którym mowa w punkcie 3.3. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup pełnowartościowego towaru w Księgarni zwrot nie będzie możliwy.

3.3. Zwrot towaru zakupionego na odległość

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient ma prawo zgłosić chęć zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zakupu na formularzu zwrotu towaru bez podawania przyczyn dostępnym na stronie: www.wydawnictwo.uksw.edu.pl , dodatkowo otrzymuje prawo zwrotu w ciągu kolejnych 14 dni od zgłoszenia. Zwrotowi polega książka niezniszczona, pełnowartościowa.

3.4. Formularz zwrotu towaru do pobrania.