• Nowy
zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

European Journal of Health Policy, Humanitazion of Care and Medical Ethics 1/2023

0,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

European Journal of Health Policy, Humanization of Care and Medical Ethics to międzynarodowy periodyk (półrocznik) poświęcony tematyce polityki zdrowotnej, humanizacji opieki oraz etyki lekarskiej. Celem czasopisma jest publikowanie artykułów umożliwiających wymianę refleksji i doświadczeń praktycznych przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką humanizacji medycyny. To multidyscyplinarne i interdyscyplinarne czasopismo, które publikuje recenzowane oryginalne artykuły naukowców i specjalistów z wielu dziedzin. Publikowane artykuły mogą mieć charakter kliniczny, statystyczny, teoretyczny, poglądowy lub kazuistyczny. Czasopismo w swym zamiarze łączy wiele obszarów badań, przedstawia zagadnienia związane z dobrostanem pacjentów z perspektywy nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk teologicznych.

European Journal of Health Policy, Humanization of Care and Medical Ethics is an international periodical (semi-annual) devoted to health policy, humanization of care and medical ethics. The aim of the journal is to publish articles enabling the exchange of reflections and practical experiences by representatives of many scientific disciplines dealing with the broadly understood topic of humanization of medicine. It is a multidisciplinary and interdisciplinary journal that publishes peer-reviewed original articles by scientists and specialists from many fields. Published articles may be clinical, statistical, theoretical, illustrative or casuistic in nature. The journal intends to combine many areas of research, presenting issues related to patient well-being from the perspective of health sciences, medical sciences, social sciences, humanities and theological sciences.

Pobierz całość nr 1/2023

Spis treści

1000 Przedmioty

Opis

Autor
Prof. Ph.D. Ewa Baum (Editor in Chief)
Rok wydania
2023
Język publikacji
Angielski
Liczba stron
82

Specyficzne kody