zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Warszawskie Studia Pastoralne 3(40)2018

27,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

Spis treści

Teologia pastoralna
Dariusz Lipiec
Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu papieża Franciszka Poverty and the poor in the teaching of Pope Francis ... 7
Beata Bilicka
Kościół domowy w szkolnym nauczaniu religii w latach 2001–2010 ... 25
Edmund Robek SAC
Wizja parafii ... 41

Psychologia pastoralna
Błażej Szostek
Spowiedź święta w perspektywie humanistycznej ... 53
Zofia Kępińska
Stereotypizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ... 67
Anna Zimny
Troska Kościoła o dzieci z rodzin rozbitych na skutek separacji lub rozwodu rodziców ... 85


Z kręgu teologii duchowości i religiologii
Andrzej Wiecki
Cierpienie jako próba świętości siostry Marty Wieckiej ... 101

Aldona Maria Piwko
Roślinne używki w tradycji muzułmańskiej ... 115

Z kręgu prawa kanonicznego i nauczania papieży
Tomasz Smoliński
Parafialna Rada Duszpasterska w obecnym ustawodawstwie kościelnym ... 141
Marek Stępień
Funkcjonowanie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w drugiej połowie XX wieku na podstawie sprawozdań kierowanych do Stolicy Apostolskiej ... 155
Marek Stępień
Funkcjonowanie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie na początku XXI wieku w oparciu o sprawozdania kierowane do Kongregacji  Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej ... 183
Ryszard Selejdak
Il diaconato permanente alla Luce del magistero di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI . . . 203


Sprawozdania
Ks. Ryszard Sawicki
Sprawozdanie ze zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i sympozjum naukowego pt. „Duszpasterstwo młodzieży w Polsce”. Licheń Stary, 23–24 kwietnia 2018 r.  . . .   233

W/101
12 Przedmioty

Opis

Rok wydania
2018
Język publikacji
polski, włoski
ISSN
1895-3204
Liczba stron
238
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody