zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Warszawskie Studia Pastoralne 1(38)2018

27,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści

Spis treści do pobrania

Wstęp . . .     5
Zagadnienia teologiczno-pastoralne
Lidia Jakubowska
Duszpasterstwo w zakładach penitencjarnych – czy osoby
pozbawione wolności potrzebują religii?
Ministry in penitentiaries – Do people who are imprisoned
need religion? . . .     7
Leszek Grula
Odstępstwo od prawdy i jedności jako próba zwrócenia uwagi
na zaniedbania ze strony Kościoła
The deviation and heresy as attempt to pay attention on neglect
from the site catholic Church . . .     21
Zuzanna Maj
Ochrona prawna tajemnicy spowiedzi
Legal protection of the seal of confession . . .     45
Zagadnienia wychowawczo-formacyjne
Dariusz Kurzydło
Wychować prezbitera. Miejsce duszpasterza we wspólnocie
parafialnej w świetle koncepcji pastoralnej ks. Franciszka
Blachnickiego (1921–1987)
To raise a priest. The płace of priest in parish community
according to pastoral theory of Franciszek Bkachnicki (1921–1987) . .     65
Jerzy Kotkowski
Kandydaci do kapłaństwa przyszłością współczesnego
duszpasterstwa? Stosunek przyszłych duszpasterzy wobec
duszpasterstwa młodzieży – wyniki badań empirycznych
Candidates for the priesthood future of pastoral ministry?
The attitude of future pastors to pastoral ministry of youth –
the results of empirical research . . .     79
Ks. Stanisław T. Zarzycki SAC
Przydatność kategorii spotkania w objaśnieniu itinerarium
duchowego według Henriego J.M. Nouwena († 1996)
The usefulness of the meeting category in explaining the spiritual
itinerary according to Henri J.M. Nouwen († 1996) . . .     103
Zagadnienia religijno-naukowe
Adam Dytkowski
Czy nauka zastąpi religię?
Will science replace religion? . . .     137
Zagadnienia społeczne
Angelika Wiech
Współczesne zmiany społeczne znakiem czasu dla Kościoła
Contemporary social changes as time sign for the Church . . .     155
Dawid Wiech
Antagonistyczny charakter ideologii gender
wobec tożsamości człowieka
The antagonistic character of gender ideology towards
the identity of man . . .     165
Zofia Kępińska-Walczak
Rys historyczny społecznego postrzegania osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Historical overview of the social perception of people
with intellectual disabilities . . .     175
Zagadnienia islamu
Aldona Maria Piwko
Księżyc w tradycji muzułmańskiej
Moon in Muslim tradition . . .     191
Tłumaczenia
Julia Knop
Hermeneutyka reform – reforma hermeneutyki.
Rozwój i odnowa Tradycji Kościoła . . .     205

W/99
14 Przedmioty

Opis

Rok wydania
2018
Język publikacji
Polski
ISSN
1895-3204
Nazwa serii
Warszawskie Studia Pastoralne
Liczba stron
218
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody